Jenny Ivner

För ett klimatsmart, cirkulärt och resurseffektivt samhälle

Omställning genom innovation och nytänkande

Jag har ett stort engagemang för energiomställningen, cirkulär ekonomi och det som kallas fossilfri konkurrenskraft. Jag är övertygad om att det finns många nya sätt att göra saker på som bidrar till att människor och samhället i stort minskar påverkan på naturen och klimatet. Faktum är att många lösningar som finns redan idag är lönsamma, men förändring kommer inte av sig själv.

Jag vill ta med kunskap och erfarenhet från mer än 20 års arbete med energi- och klimatfrågor in i beslutsrummen och jobba för ett grönare, klimatsmartare och mer konkurrenskraftigt samhälle.

 

Aktuella frågor för Jenny Ivner

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Mer om Jenny Ivner

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Jenny Ivner