Hillevi Werring

Ersättare i kommunfullmäktige, ledamot SDN Angered och ledamot Göteborgs stadsteater

Hillevi Werring foto Catharina Fyrberg
Hillevis hjärtefrågor

Förskola och skola.

Äldreboende och hemtjänst.

Kultur.

I konsten och kulturarvet speglas samhället. Kulturen skapar mötesplatser som spänner över nationsgränser, samhällsåskådningar och generationer. 2016 gjordes den största utbyggnaden av kulturen på 10 år och under 2017 fortsätter satsningarna.

Hillevi Werring

Mer om Hillevi Werring

Hillevi Werring om politik

Alla Göteborgare har rätt till ett bra liv. Därför vill jag arbeta för en förskola och skola som ger våra barn och unga trygghet, kunskaper, bildning och upptäckarglädje. Om vi lyckas med det kommer många fler att kunna delta i och påverka hur vårt samhälle utvecklas framöver när det gäller klimatet, jämställdhet och rättvisa. Äldre människor ska ses som en resurs med sina kunskaper och erfarenheter, och när den dagen kommer, ska de erbjudas ett bra stöd av samhället i form av en hemtjänst de själva får vara med och utforma och trygghetsboenden eller äldreboenden av hög kvalitet. Jag är ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i Stadsdelsnämnden i Angered och Ordförande för Göteborgs Stadsteater.