Ingemar Hillerström

Ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Samhällsplaneringsnämnden

Ingemar Hillerström