Jacques de Maré

Ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige

Jacques de Maré Foto: Timo Grönlund

Jacques de Maré