Jacques de Maré

ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, i kommunfullmäktige, i Miljö- och demokratiberedningen, i Norrvattens fullmäktige, i Solna vattens styrelse, i Norra Stockholmsåsens grundvattenråd och ledamot av Östra Sveriges Luftvårdsförbunds styrelse

Jacques de Maré Foto: Timo Grönlund

Jacques de Maré