Martin Marmgren

Styrelseledamot och språkrörskandidat

Miljöpartiet behövs mer än någonsin

Vi ser hur konsekvenserna av de skenande klimatförändringarna redan är här med värmerekord, torka och väderkatastrofer som sveper över hela världen. Vi ser förstörelsen och exploateringen av naturliga livsmiljöer som exempelvis har gjort att över fem sjättedelar av de vilda däggdjuren är borta (och bara ca 4% av alla däggdjur nu är vilda). Vi ser utsläppen som bland annat gör att vi har gigantiska plastöar i haven och farliga ämnen som lagras i växter, djur och människor. Forskare pekar på att sex av nio planetära gränser för att upprätthålla stabilitet i biosfären redan har passerat. Vårt allt överskuggande uppdrag är att vända den här utvecklingen.

Det innebär att i alla rum där vi är med och förhandlar, och alla gånger när vi har makten att sätta agendan för debatten, så behöver vi prioritera miljö och klimat.

Samtidigt behöver vi förbättra vår synlighet och vår politik på alla områden som är viktiga för väljarna och som berör våra tre solidariteter. Vi behöver speciellt stärka vårt förtroende i breda frågor som rör social hållbarhet och välfärd, som exempelvis sjukvård och trygghet. Dels för att vi verkligen behövs i de frågorna. Men också för att det förtroende vi kan bygga när vi visar att vi förstår de problem som människor möter och har engagemanget och kunskapen att ta oss an dem skapar ett förtroende som även stärker våra förutsättningar att driva en kraftfull och progressiv miljöpolitik. Dessutom har ett socialt hållbart samhälle otroligt mycket bättre förutsättningar att ta sig an den stora omställning som krävs för att nå ekologisk hållbarhet.

För att nå dit behöver vi alltid vara beredda att ompröva och utveckla vår politik, men även vårt sätt att kommunicera. Vi behöver i högre grad uppfattas som trygga, stabila, förtroendeingivande och verklighetsförankrade, även när vi driver radikal miljöpolitik eller bemöter rasism och högerpopulism.

Just att påverka hur vi uppfattas är också centralt i språkrörsuppdraget. Det är ju inte språkrören som tar ut riktningen för partiet eller dömer av sakpolitiken, det gör vi tillsammans. Det finns otroligt mycket kunskap i partiet som både kan och bör engageras i såväl det dagspolitiska som det strategiska beslutsfattandet. Men språkrören har en nyckelroll för att företräda partiet på ett sätt som bygger förtroende, vilket är avgörande för att förbättra förutsättningarna för våra folkvalda på alla nivåer (kommun, region, riks, EUI-parlament) att få igenom grön politik.

Jag kandiderar främst till språkrör just för att jag tror att jag har egenskaper och erfarenheter som skulle kunna bidra till att öka vårt förtroende. Min polisbakgrund gör att jag lättare uppfattas som verklighetsförankrad och tenderar att slå hål på de nidbilder av miljöpartister som våra motståndare väldigt framgångsrikt sprider. Jag har också i min rättspolitiska gärning rönt uppskattning och byggt upp en trovärdighet i betydligt bredare kretsar än de som i vanliga fall sympatiserar med Miljöpartiet.

Ställ gärna era frågor till mig. Jag ser fram emot en intressant process, som oavsett vem som blir vald bidrar till att utveckla och synliggöra partiet!

Aktuella frågor för Martin Marmgren

Nya namn i Miljöpartiets styrelse

L och alla andra missar bollen om upploppen

Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Örebro län, 11 september 2022

NA Debatt: Skjutningarna och våldet måste få ett slut

Solna, 3 oktober 2017

Politiker misstolkar varandra – med flit

Solna, 5 maj 2017

Polisen som tror på det offentliga rummet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.