Skynda på omställningen mot en cirkulär ekonomi!

Skynda på omställningen mot en cirkulär ekonomi!

Jordens resurser är ändliga. Vi behöver därför använda resurser på ett bättre och mer hållbart sätt än idag. Miljöpartiet föreslår i en motion att Solna förstärker användningen av cirkulära affärsmodeller i kommunens verksamheter. Det skulle leda till mindre miljöbelastning och även vara ekonomiskt gynnsamt för Solna.

I dagens ekonomi köps, brukas och slängs varor och produkter alltför snabbt. Den cirkulära ekonomin handlar istället om att underhålla och återanvända, reparera och förlänga livstiden på varor och produkter. Det blir ett mer effektivt och resurssnålt sätt att hantera ekonomin. Miljöpartiet vill att Solna går över mot en mer cirkulär ekonomisk modell.

Solna stad skulle kunna tillämpa kretsloppsprinciper i den egna verksamheten. Kommunen är en stor uppköpare av både varor och tjänster. Därmed är det möjligt att redan vid upphandlingen premiera återbruk, reparation och inköp av varor och produkter som klarar av att uppdateras. Vid inköp av exempelvis möbler kan sådana väljas som kan repareras och återanvändas under längre tid. Andra exempel där ett mer cirkulärt förhållningssätt skulle kunna appliceras är vid inköp av ny elektronik eller vid olika byggprojekt.

Det går även att upphandla tjänster som gynnar ett mer cirkulärt förhållningssätt. Leverantörer kan komma med innovativa förslag för att bättre nyttja stadens resurser, för att öka återanvändningen och för att minska avfallsmängden. Då blir det möjligt att stödja producenter med god kvalitet och lång hållbarhet. Det leder till vinst både ekonomiskt och miljömässigt.

 

Relaterade nyheter

Solna, 18 december 2020

Solna drar sig ur Råsta Holding – äntligen!

Solna, 17 november 2020

Gröna framgångar i Solnas budget 2021

Solna, 29 oktober 2019

Förskola och klimatet i fokus

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter