Jacques de Maré

Ledamot i Kommunfullmäktige Solna

Ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, i kommunfullmäktige, i Miljö- och demokratiberedningen, i Norrvattens fullmäktige, i Solna vattens styrelse, i Norra Stockholmsåsens grundvattenråd och ledamot av Östra Sveriges Luftvårdsförbunds styrelse

Aktuella frågor för Jacques de Maré

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Jacques de Maré

Kommunförbundet Norrvatten

Jacques de Maré Susanne Nordling

Valberedningen Miljöpartiet Solna

Solna Vatten AB

Jacques de Maré Philip Lantz