Jacques de Maré

Ledamot i Kommunfullmäktige Solna

Ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, i kommunfullmäktige, i Miljö- och demokratiberedningen, i Norrvattens fullmäktige, i Solna vattens styrelse, i Norra Stockholmsåsens grundvattenråd och ledamot av Östra Sveriges Luftvårdsförbunds styrelse

Aktuella frågor för Jacques de Maré

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Solna, 28 september 2018

Skynda på omställningen mot en cirkulär ekonomi!

Solna, 17 augusti 2018

Minska bullret från trafiken

Solna, 21 juli 2018

”Madenbäcken måste bevaras”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Jacques de Maré

Valberedningen Miljöpartiet Solna

Solna Vatten AB

Jacques de Maré

Kommunalförbundet Käppalas förbundsfullmäktige

Jacques de Maré

Kommunfullmäktige Solna

Bernhard Huber Jacques de Maré Martin Marmgren Susanne Nordling Victoria Johansson