Janette Leinonen

Språkrör för Skövdes lokalavdelning

Janette Leinonen Janette Leinonen är invald i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen i Skövde.
Janettes hjärtefrågor

Energi och klimat.

Kärnkraft.

Kärnkraftshaveriet i Fukushima 2011 är bara en av många påminnelser om hur osäker kärnkraften är som energikälla och vilka enorma miljö- och hälsoskador den kan ge upphov till.

Livskvalitet och trygghet.

Janette Leinonen

Mer om Janette Leinonen

Janette Leinonen om politik

Varför är jag engagerad i Miljöpartiet?
Det finns inget annat parti än Miljöpartiet som kämpar så hårt för de viktigaste frågorna som rör framtidens och nutidens liv för alla människor och djur!

Det är skälet till att jag valde att bli aktiv medlem i MP Skövde för 10 år sedan.
Två frågor oftast engagerar mej mest: att minska mängden gifter i vår vardag och ny teknik (framför allt miljöteknik).
Jag hade mellan 2011 och 2014 förtroendet att delta i arbetet i Skövde kommuns tekniska nämnd och det var jätteintressant! Där togs beslut om tex. mängden ekologiska råvaror i skolmat och inköp av mindre miljölastande maskiner till snöröjning.

I valen 2014 och 2018 blev jag invald till kommunfullmäktige i Skövde. Det är ett fantastiskt förtroende (Tack!) och jag hoppas påverka de beslut som vi tar i KF i den politiska riktning vi lovat våra väljare. Hör gärna av er med åsikter eller frågor om kommunpolitiken så ska jag svara så gott jag kan!

Sveriges regering har satt flera klimatmål och ett är att ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Om klimatmålen i Sverige ska nås måste kommunerna ta sitt ansvar i omställningen och inspirera/engagera alla oss kommunmedborgare att bidra till klimatmålen.

Vi i Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp kommer lägga mycket energi åt att få Skövde att lyfta ambitionerna för att nå klimatmålen.

Ja, det kostar..., men vi har ingen rätt att förstöra för kommande generationer.

Personligt

Vad är jag för en?
Jag arbetar som programmerare av robotar och utveckling av mjukvarusystem och våra största kunder är i fordonsindustrin. Genom jobbet får jag mycket kunskap om teknikutveckling och även möjlighet att besöka andra delar av världen, då kunderna finns i t.ex Brasilien och Kina. Detta ger mej många insikter och förståelse för hur exempelvis miljöförstöring påverkar vars vardag i Peking. Men jag får även insikter hur teknik och miljöteknik implementeras i världen. Insikter/kunskaper jag kan ta med i diskussioner i kommunpolitiken.

Att ha fått förtroendet att vara ersättare i tekniska nämnden i Skövde kommun, delta i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen har varit väldigt utvecklande för mej som person och jag hoppas, hoppas, att Miljöpartiet i kommande val får fler kommunpolitiska platser. Då kan vi bland annat verka för att servera mindre giftig och mer god och nyttig mat till barn, ungdomar och äldre i vår kommun.