Ersätt kärnkraften

Kärnkraftshaveriet i Fukushima 2011 är bara en av många påminnelser om hur osäker kärnkraften är som energikälla och vilka enorma miljö- och hälsoskador den kan ge upphov till.

Miljöpartiet vill

  • ersätta kärnkraften med förnybar energi och smartare energianvändning.

Ersätt kärnkraft och fossilt

Kärnkraften är både smutsig och farlig, från brytningen och anrikningen av uran till slutförvaringen av det radioaktiva avfallet. Därför har Miljöpartiet i regering drivit igenom ett förbud mot brytning och anrikning av uran i Sverige.

Vi vill ersätta all farlig och smutsig kärnkraft och fossil energi med hundra procent förnybar energi. Nu. Klimatet och miljön kan inte vänta.

Kärnkraft för klimatets skull?

Vissa hävdar att de vill ha kärnkraft för klimatets skull. Vi menar att det är ansvarslöst att försöka lösa ett miljöproblem genom att skapa ett annat. Det är dessutom både snabbare och billigare att satsa på vind, sol och energieffektivitet än att bygga ny kärnkraft.

Nyheter på Kärnkraft

Kärnkraftens vänner blundar för Putins uran

Game changer: vi ändrar systemet – inte klimatet

Lövin: M försöker tumma på kärnsäkerheten

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter