Förnybar energi istället för kärnkraft

Kärnkraften kommer aldrig lösa klimatkrisen. Kärnkraften är många gånger dyrare än förnybar energi och tar dessutom extremt lång tid att bygga.

Miljöpartiet vill

  • fasa ut kärnkraften allt eftersom att vi ökar vår produktion av förnybar energi och smartare energianvändning.
  • satsa stort på att utöka vår förnyelsebara energiproduktion, framförallt på den havsbaserade vindkraften
  • intensifiera arbetet med energieffektivisering

Ersätt kärnkraft och fossilt

Kärnkraften är både smutsig och farlig, från brytningen och anrikningen av uran till slutförvaringen av det radioaktiva avfallet. Därför har Miljöpartiet i regering drivit igenom ett förbud mot brytning och anrikning av uran i Sverige.

Vi vill ersätta all farlig och smutsig kärnkraft och fossil energi med hundra procent förnybar energi. Nu. Klimatet och miljön kan inte vänta.

Kärnkraft för klimatets skull?

Vissa hävdar att de vill ha kärnkraft för klimatets skull. Vi menar att det är ansvarslöst att försöka lösa ett miljöproblem genom att skapa ett annat. Det är dessutom både snabbare och billigare att satsa på vind, sol och energieffektivitet än att bygga ny kärnkraft.

Frågor och svar

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna om elpriset och energin. Läs mer. 

Nyheter på Kärnkraft

Kärnkraftens vänner blundar för Putins uran

Game changer: vi ändrar systemet – inte klimatet

Lövin: M försöker tumma på kärnsäkerheten

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter