Jarmo Uusitalo

Kommunstyrelsen (MP) Uddevalla, 2:e vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, 2:e vice ordförande i Arbetsmarknadsoch integrationsutskottet, 2:e vice ordförande i Uddevalla Energi

Jarmo Uusitalo