Jarmo Uusitalo

Miljöpartiet Uddevalla

Uppdrag: 

 

I Miljöpartiet:

Gruppledare

Styrelsen MP Uddevalla

Styrgrupp MP Fyrbodal

 

I Uddevalla kommun:

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Uddevalla Energi

Kommunfullmäktiges valberedning

 

I Samarbetsorgan:

Direktionen Fyrbodal kommunalförbund

Stadstrafikforum (VGR/Uddevalla)

Svinesundskommittén (gränsöverskridande samarbetsorgan)

 

Aktuella frågor för Jarmo Uusitalo

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Mer om Jarmo Uusitalo

Aktuella frågor i region och kommun

Uddevalla, 18 november 2020

MP Uddevallas budgetmotion 2022!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Jarmo Uusitalo

Kommunfullmäktige Uddevalla

Kommunstyrelsen Uddevalla

Jarmo Uusitalo

Nyckelperson/kansli Uddevalla

Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund Uddevalla

Jarmo Uusitalo

Styrelse Uddevalla