Jonas Blomster

Jag är miljöpartist därför att klimatet är vår tids viktigaste fråga. Vi har bara en planet och den måste vi ta hand om.

Jag vill driva frågorna om det gröna samhällsbygget. Klimatet är vår tids viktigaste fråga och vi måste agera nu. Därför vill jag i regionen arbeta för mer och bättre utbyggd kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är det som gör att landsbygden kan nyttja servicen från städerna och städerna kan nyttja lugnet och naturen från landsbygden. I kommunen vill jag driva det gröna samhällsbygget, där samhället designas för människans behov och inte bilens. Bygga mer bostäder för våra innevånare samt arbeta för att kommunen ska driva klimatfrågan seriöst.

Med mig får du:

Mer och bättre utbyggd kollektivtrafik

Ett grönare samhällsbygge som fokuserar på människan

Ett Grästorp och Västra Götaland som sätter miljön först

Aktuella frågor för Jonas Blomster

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.