Carl Forsberg

Kandidat till regionfullmäktige i Västra Götaland

Kulturpolitik

Jag är kulturpolitiker. Först och främst kulturpolitiker. Jag tycker att sektorn ska representeras av åtminstone en person som kommer därifrån. Jag tycker att gräsrotsperspektivet är viktigt, det vill säga konstnärernas, författarnas, musikernas och skådespelarnas möjligheter att verka under acceptabla förhållanden.

Jag tycker att kulturområdet ska behandlas med respekt, som en viktig och omistlig del av ett samhälle och civilisation. Jag vill också ha ett helhetsperspektiv inom kulturpolitiken. Det är exempelvis avgörande att litteraturen introduceras tidigt i skolan och i hemmen, inte bara för att fantasin bjuder oss på fantastiska resor utan också för att god läsförståelse bidrar till demokrati genom att göra oss till mer informerade medborgare. Och rätten att ta del av kultur är en mänsklig rättighet – därför ska den som flyttar in på äldreboende inte automatiskt stängas ute från kulturupplevelser. Under pandemin har vi tyvärr skapat en kulturskuld till våra barn och ungdomar som inte kunnat delta i aktiviteter som vanligt. Därför är det också viktigt att satsa på en återstart av kulturlivet, inte minst inom kulturskolan och för aktörer som riktar sig till barn och unga.

Jag kommer från kulturlivet. Poesin har varit en del av mitt liv sen jag som 15-åring läste Carl Snoilsky och August Strindberg. Jag har i princip hela mitt vuxna liv arbetat inom kulturlivet – som författare, översättare, redaktör, förläggare, projektledare, chef, föreståndare, utredare, politiker, ordförande och de senaste åren i kommunal regi. Jag har i princip hela denna tid verkat i Västra Götaland. Jag är marinerad i regionala kulturverksamheter och regional kulturpolitik. Min kunskap om kulturlivet i Västra Götaland är både bred och djup. Det är min uppfattning att jag som ledare kommit att bli uppskattad och respekterad.

Därför ber jag nu om ditt mandat att företräda Miljöpartiet de gröna i regionfullmäktige och specifikt inom kulturområdet. Jag står högt placerad på partiets lista i Göteborg och kommer därför antagligen att bli vald till en ordinarie plats i regionfullmäktige. Jag finns även representerad på valsedlarna i Fyrbodal och Västra.

 

Aktuella frågor för Carl Forsberg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Mer om Carl Forsberg

Aktuella frågor i region och kommun

Västra Götaland, 26 januari 2024

Politiken måste stärka förutsättningarna för svensk film

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.