Tanja Siladji Dahne

Region- och riksdagskandidat i Västra Götaland

För ett hållbart grönt folkhem som är rättvist, tryggt, robustare och enklare. 

Jag är miljöpartist för att jag tror på ett mer hållbart och grönt folkhem, som både är robustare
och enklare än det vi har idag. Jag tror på ett samhälle där vi jobbar mindre, men umgås mer. Och, på ett samhälle där vi till humana priser kan handla lokalproducerade produkter.

Jag tror dessutom att vi behöver driver förändring och bygga hållbara samhällsstrukturer, i
stället för att lindra symtomen på ett ohållbart samhälle. För att nå dit måste vi bli bättre på att arbeta tillsammans. Det finns tyvärr inga genvägar.

Jag tror att människan är en aktiv kreativ varelse som vill och kan ta ansvar. Men, hon måste ges
möjligheter. En väg att gå är i samverkan. Det är när vi tillsammans region, kommun,
näringsliv och civilsamhälle vågar satsa på tidiga förebyggande insatser som vi kommer få ett
tryggt, rättvist samhälle att växa upp i.

Jag kämpar för det, kämpar för att alla skall ha likvärdiga möjligheter till gott liv.
Var med och kämpa du med.
Rösta grönt!

Aktuella frågor för Tanja Siladji Dahne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Mer om Tanja Siladji Dahne

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.