Karolina Windefalk

Ordförande mp Sigtuna

Karolina Windefalk
Karolinas hjärtefrågor

Barnfattigdom.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer.

Migration och lika rätt.

Karolina Windefalk

Mer om Karolina Windefalk

Karolina Windefalk om politik

Jag heter Karolina Windefalk och är ordförande i mp Sigtuna.

Jag har arbetat med miljö och hållbarhet på olika sätt hela mitt vuxna liv, och arbetat aktivt med dessa frågor i Miljöpartiet i 8 år. Att arbeta politiskt innebär för mig att vara en del av ev helheten – att förstå det komplexa där alla viljor och inriktningar ska mötas och bli något som är långsiktigt bra.  Det är en svår uppgift som vi nu går in i. Det kommer att ställas nya frågor och stora krav på oss politiker och vi måste alla vara beredda på förändringar.

Genom den gröna politiken kommer jag att arbeta för en ökad trygghet, en mer försiktig samhällsutbyggnad och allas lika rätt. 

 I mitt arbete med grön politik så har jag särskilt fokuserat på sociala frågor som är ett område där jag kan göra en skillnad. Jag vill motverka segregation vilket är absolut nödvändigt för ett långsiktigt hållbart samhälle.

I mitt arbete som nämndordförande är min drivkraft att skapa förutsättningar för ett gott liv för varje enskild människa.

 • Vi ska skapa en kommun som prioriterar Social, ekonomisk, ekologisk hållbar utveckling.
 • Vi ska vara en välmående och en kommun i ständig utveckling, ditt man vill flytta och stanna kvar.

CV

 

Uppdrag (5 st)

Familjerättsnämnd

 - Ledamot: 2015-01-01 - 2018-12-31

Individ- och familjeomsorgsnämnd

- Ordförande: 2015-01-01 - 2018-12-31

- Ledamot: 2019 -01- 01 - nuvarande

Kommunfullmäktige

 - Gruppledare: 2014-10-16 - nuvarande

Kommunstyrelsen

 - Vice ordförande: 2017-09-22 - 2018-10-31

- Ledamot: 2019-01-01 - nuvarande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 - Ersättare: 2017-10-17 - nuvarande

Uppdrag

 1. Individ- och familjeomsorgsnämnd
  1. Karolina Windefalk
 2. Kommunfullmäktige Sigtuna
  1. Elwood Overholt
  2. Johannes Markström
  3. Karolina Windefalk
 3. Kommunstyrelsen Sigtuna
  1. Karolina Windefalk