Mer om Kenneth Hällbom

Kenneth Hällbom om politik

Grunden för mitt politiska arbete är att vi har jordens resurser till låns och ska lämna över dessa i fullgott skick till nästa generation. Detta gör att klimatet blir en huvudfråga för vårt politiska arbete. Andra grundstenar i mitt liv är jämställdhet, solidaritet mellan generationer och folk, samt ödmjukhet och respekt inför andra människor.

I mitt arbete som förskollärare på en Naturförskola blir jag dagligen påmind om vikten av att vi utbildar nästa generation i miljömedvetenhet och omtanke om vår natur. Med stor beslutsamhet måste vi också få på stopp alla former av främlingsfientlighet, samt förtryck av människor och folk.