Aktuella frågor för Kerstin Dreborg

Mer om Kerstin Dreborg

Personligt

Vem är Kerstin Dreborg?
Hon är 42 år, utbildad översättare (för närvarande föräldraledig) och bor i Morkarla.
Hon har ett stort engagemang för miljö, klimat och rättvisa . Gillar hästar, att vara i naturen och att sjunga.
”Jag vill ha en giftfri miljö och smart samhällsplanering, så att vi slipper onödiga transporter och utsläpp. Ett varmt och medmänskligt samhälle är grunden. Tänk globalt – handla lokalt!”