Interpellation om skolresultaten i Östhammars kommun

Interpellation om skolresultaten i Östhammars kommun

Skolresultaten i Östhammars kommun är bland de lägsta i länet och inte bra heller om man jämför med hela Sverige. Miljöpartiet lämnade in en interpellation till Barn- och utbildningsnämndens (BUN:s) ordförande och det blev en lång och intensiv debatt mellan företrädare för många olika partier. Se debatten här (från 1:33 in i mötet): http://play.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?id=bkgaxd och läs interpellationstexten här nedanför!
Interpellation

Till Barn- och utbildningsnämndens ordförande

 

Skolresultaten i Östhammars kommun är enligt statistik från Skolverket de lägsta i Uppsala län. Detta gäller både andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen och andelen behöriga till yrkesprogram. För det totala meritvärdet ligger resultaten i Östhammars kommun bland de lägsta i länet. Även jämfört med hela Sverige ligger resultaten i Östhammars kommun rejält under genomsnittet.

Några skolor i kommunen sticker ut med extremt svaga resultat. Skillnaderna inom kommunen är faktiskt större än mellan olika kommuner.

Resultaten är låga både vad gäller faktiska siffror och om man gör jämförelser genom SALSA, som kompenserar för olika bakgrundsfaktorer.

Dessa resultat är helt oacceptabla! Alla barn har rätt att få grundläggande kunskaper i skolan, och det ska inte spela någon roll var i kommunen ett barn går i skolan, vilken bakgrund barnet har eller vilken bakgrund föräldrarna har. 

 

Därför undrar vi i Miljöpartiet de gröna i Östhammar vad majoriteten i kommunen

 

  • har gjort för att skolresultaten i kommunen ska förbättras.
  • har gjort för att likvärdigheten mellan kommunens skolor ska förbättras.
  • har gjort för att stärka arbetet med skolans kompensatoriska uppdrag.
  • planerar att göra för att skolresultaten i kommunen ska förbättras.
  • planerar att göra för att likvärdigheten mellan kommunens skolor ska förbättras.
  • planerar att göra för att stärka arbetet med skolans kompensatoriska uppdrag.

Morkarla, den 4 november 2018

 

Kerstin Dreborg (MP)

 

 

Relaterade nyheter

Östhammar, 11 november 2021

Motion om rätt till skolkort

Östhammar, 27 september 2021

Interpellation om skolskjutsar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter