Budgetdebatt i Kommunfullmäktige 20181218

Budgetdebatt i Kommunfullmäktige 20181218

Debatten om budgeten för Östhammars kommun 2019 upptog den mesta tiden vid Kommunfullmäktige den 18 december 2018. Om du inte orkar lyssna på hela mötet (över 5 timmar) så kan du läsa Miljöpartiets gruppledares budgetanförande här nedanför! Alla våra yrkanden, om en plan för att bli klimatneutral kommun, koldioxidbudget, utsläppsminskningar, att hitta alternativa användningssätt för HVB som idag enbart kostar en massa pengar och att minska antalet konsulentstödda familjehemsplaceringar (som också kostar väldigt mycket) röstades tyvärr ner med stor majoritet.
BUDGETANFÖRANDE FÖR MILJÖAPARTIET DE GRÖNA I ÖSTHAMMAR 2018

Ordförande, ledamöter, åhörare, både här i salen och på nätet,

Miljöpartiet de gröna i Östhammar vill ha en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar kommun.

Vid tidigare budgetdebatter har vi i Miljöpartiet yrkat på att Östhammars kommun ska ta fram en plan för att bli klimatneutral till år 2020. Det ansågs av övriga fullmäktige som helt orealistiskt. Så är det för det mesta, att det som Miljöpartiet föreslår kallas orealistiskt. Men är det realistiskt att fortsätta leva som vi gör? Earth Overshoot day, den dag då vi människor gjort slut på jordens förnybara resurser, då vi med andra ord går från att leva på räntan till att leva på kapitalet, den dagen infaller allt tidigare för varje år. I år inföll Earth Overshoot day den 1 augusti. Sveriges National Overshoot day inföll redan den 4 april. Om alla på jorden levde som vi i Sverige skulle det behövas över fyra jordklot! FYRA JORDKLOT. Det om något är väl ändå orealistiskt?

Ekonomi handlar i grunden om att hushålla med resurser. Vi måste skapa ett samhälle där vi alla kan leva goda liv utan att förstöra själva förutsättningen för livet. Det ska vara lätt att göra rätt, och svårt att göra fel. Jag tycker faktiskt att det är pinsamt att Östhammars kommun inte har utnyttjat Klimatklivet mer än till en intern laddstolpe för Östhammarshem. Det har trots allt genomförts 3207 projekt inom Klimatklivet. Tierps kommun använder Klimatklivet till att bygga en biogasmack, och detsamma gör Oskarshamns kommun inom ramen för mervärdesavtalet. Varför inte Östhammar? De fossila bränslena kommer inte att kunna ersättas av en enda energikälla. Det kommer att krävas många olika lösningar. Elbilar är ett steg på vägen för den som bor långt från kollektivtrafik, biogasbilar ett annat steg. 

Under den torra och varma sommaren 2018 fick vi en försmak av det som klimatforskarna varnar för. Stigande temperaturer, brist på vatten, brist på mat. I FN:s klimatpanels (IPCC) nya rapport från oktober 2018 varnas för kraftigt ökade klimatförändringar om den globala uppvärmningen blir 2 grader i stället för 1,5 grad. IPCC:s rapport pekar på att den halva graden kan bli avgörande för planetens framtid.  Att begränsa uppvärmningen till 1,5 grad är möjligt, men det kräver snabba och långtgående förändringar inom energi, industri, byggnader, transporter och städer. Det är nu upp till oss politiker runt om i världen att omsätta de vetenskapliga slutsatserna i konkret samhällsomställning. Vi måste få ner utsläppen av klimatgaser till noll senast 2030, för att undvika de allra värsta skräckscenarierna vad gäller klimatförändringarna, och då gäller det att VI sätter igång att arbeta strukturerat med de här frågorna NU. Om inte vi så vilka? Om inte nu så när? Jag yrkar därför att kommunen ska ta fram en plan för att bli klimatneutral till 2030. Planen ska inbegripa en koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst 10 %.

Framförallt Moderaterna brukar prata om välfärdens kärna. Men miljöpolitik och miljöarbete är inte en lyx som vi kan unna oss när allt annat är klart, det är välfärdens verkliga kärna. För har vi inte luft att andas, vatten att dricka och mat att äta spelar resten ingen roll. Utan dessa absoluta grundförutsättningar kan ingen av oss leva. Man kan varken äta, dricka eller andas pengar. Den som inte tror mig kan försöka hålla andan resten av kvällen, allt medan ni räknar pengarna i er plånbok. Lycka till!

Det här betyder förstås inte att vi tycker att man kan slösa hur som helst med samhällets pengar. Vi måste hitta de verkligt onödiga utgifterna och ta bort dem för att vi ska ha råd med det som är viktigt. Vi ser idag ett förslag till budget, där kommunens verksamheter kommer att gå på knäna, samtidigt som pengar rinner iväg helt i onödan. BUN skriver till och med i sin verksamhetsplan att stressen kommer att öka för de anställda, och att elevernas rätt till det stöd de behöver enligt skollagen inte kommer att kunna ges med den tilldelade budgeten för 2019. Det är faktiskt helt oacceptabelt att budgetera så snålt att det blir omöjligt att följa svensk lag. För att inte tala om hur illa det rimmar med alla vackra ord som sades i interpellationsdebatten om skolresultaten i vår kommun vid förra Kommunfullmäktige.

Vi yrkar därför att tekniska förvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och Stiftelsen Östhammarshem får i uppdrag att hitta alternativa användningsområden för de HVB som idag står tomma, med kontrakt som löper flera år framåt i tiden, och som kostar stora summor årligen, enligt uppgift cirka 10 miljoner kronor per år. Varje miljon vi kan spara på denna helt onödiga utgiftspost motsvarar ungefär två heltidsanställda inom skolan eller omsorgen. Det är där vi ska lägga pengarna, inte på tomma lokaler som inte används till någonting alls. Det är viktigt, inte minst för att kunna bryta den negativa spiralen med svårigheter att rekrytera och behålla personal till vård och omsorg, och de ökande kostnaderna i och med att man tvingas anställa stafettpersonal.

En annan utgiftspost som vi har diskuterat inom Socialnämndens område är familjehemsplaceringar av barn. Förutom att intensifiera det förebyggande arbetet så att färre barn behöver placeras i familjehem, så måste vi också här se över kostnaderna. Enligt uppgift så använder sig kommunen av något som kallas konsulentstödda familjehemsplaceringar. Det fungerar på ungefär samma sätt som när man tar in stafettpersonal inom vården, alltså samma tjänst, men till en mycket högre kostnad, vilket måste ses som en enormt onödig utgift.

Vi yrkar därför att socialförvaltningen får i uppdrag att arbeta för att minska antalet konsulentstödda familjehemsplaceringar till förmån för placeringar i egen regi.

Jag skulle vilja avsluta det här anförandet som jag gjort tidigare – genom att yrka bifall till budgeten förutom de yrkanden jag gjort, men jag kan faktiskt inte göra det i år, med de kraftiga neddragningar för redan svaga grupper som den innehåller. För det är ju inte de starka som kommer att drabbas när BUN och SOC tvingas banta sina verksamheter. Och vi vill som sagt ha inte bara en ekologiskt, utan även socialt och ekonomiskt hållbar kommun.

 

Yrkanden från Miljöpartiet de gröna 2018-12-18:

  • Att kommunen ska ta fram en plan för att bli klimatneutral till 2030. Planen ska inbegripa en koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst 10 %.
  • Att tekniska förvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och Stiftelsen Östhammarshem får i uppdrag att hitta alternativa användningsområden för de HVB som idag står tomma.
  • Att socialförvaltningen får i uppdrag att arbeta för att minska antalet konsulentstödda familjehemsplaceringar till förmån för placeringar i egen regi.

Relaterade nyheter

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter