Kristin Stark

Ledamot i Kommunstyrelsen / Ersättare i VSBo / Ersättare i kommunfullmäktige

Kristin Stark 68 år, f.d. Arbetsmarknadschef, Bäck
Kristins hjärtefrågor

Sociala investeringar.

Barn och förskola.

Förskolan och barnomsorgen är första steget i ett livslångt lärande. Här, när nyfikenheten vaknar och de sociala färdigheterna utvecklas, lägger vi grunden för ett aktivt liv.

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Folkhälsa.

Kristin Stark

Mer om Kristin Stark

Kristin Stark om politik

Investera i människor för framtida individ- och samhällsvinster. Samhällets insatser för barn och unga bör ses som en investering och inte bara betraktas som en kostnad – skapa och använd sociala investeringsfonder!

Uppdrag

  1. Kommunstyrelsen Vaggeryd
    1. Kristin Stark
  2. Valberedningen
    1. Kristin Stark
    2. Malin Rehnstedt