En lekfull och 
trygg barndom

Förskolan och barnomsorgen är första steget i ett livslångt lärande. Här, när nyfikenheten vaknar och de sociala färdigheterna utvecklas, lägger vi grunden för ett aktivt liv.

Miljöpartiet vill

  • ge statligt stöd för mindre barngrupper och mer personal på förskolor och fritidshem i hela landet,
  • rusta upp skollokaler och skolgårdar,
  • stimulera barnens lust att läsa redan i förskolan.

En bra förskola går före skattesänkningar

I förskolan läggs grunden för lärandet. Därför krävs fortsatta investeringar i förskolan – inte skattesänkningar. Förskollärare och fritidspedagoger ska kunna sköta sitt pedagogiska uppdrag. Då behövs tillräckligt många kollegor, bra lokaler och barngrupper som inte är för stora.

Med Miljöpartiet i regering har barngruppernas storlek minskat, sett till hela landet. Vi har också infört statsbidrag för att rusta upp skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. Vi vill jobba vidare för goda förutsättningar för förskolan i hela landet.

Trygga fritidshem

För många yngre elever är tiden på fritidshemmet en del av skoldagen och en viktig del av lärandet. Ett bra fritidshem kan bidra till bra resultat i skolan och jämlika chanser för barnen. Fritidshemmets utbildning ska hålla god kvalitet, stimulera elevers lärande och utveckling och erbjuda en meningsfull fritid och rekreation.

Tidigt stöd och tidigt läsande

Redan i förskolan ska de elever som har särskilda behov få det stöd de behöver. Därför investerar vi i fler specialpedagoger.

Med fler satsningar på skolbibliotek med utbildad personal vill vi att fler barn får chansen att upptäcka läsningen redan i förskolan.

Barns rättigheter

Att satsa på framtida generationer är den bästa investeringen Sverige kan göra. Föräldrarnas inkomst ska inte vara avgörande för barnens möjligheter.

Vi har också drivit länge att barnkonventionen ska bli svensk lag. Det blir nu verklighet – ett viktigt steg för barns rätt och frihet.

Barn och förskola i EU

Vi tycker att det är bra att den så kallade sociala sociala pelaren finns i EU och kan hjälpa att förbättra sociala villkor i de olika medlemsländerna, till exempel barns rätt till förskola och barnomsorg.

Miljöpartiet tycker att barn har rätt till en giftfri vardag och kemikaliefri förskola. Därför vill vi fasa ut farliga kemikalier i produkter i EU och arbeta för ett globalt kemikalieavtal.

Nyheter på Barn och förskola

En jämlik skola för alla barn

Nu får kulturskolan tillbaka sina pengar

Fler böcker i förskolan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter