Lennart Frostesjö

Fil dr i biologi, Miljö- och Hälsoskyddsnämnden Umeå kommun

GEMENSKAPANDE SAMHÄLLE Jag är en gräsrotsmänniska, jobbar med att skapa förutsättningar för medborgarna så att de leva både goda, deltagande och meningsfulla liv. Stadsodling och Gemenskapande är båda viktiga verktyg för att nå ett hållbart samhälle, som är jämlikt, och där vi hela tiden sträva mot att eliminera exploatering av både människor och natur. Mångfald i samhället, i staden likväl som landsbygd är nödvändigt. DEGROWTH är livsnödvändigt om Moder Jord skall överleva, att leva som om vi hade 4.7 jordklot är ej möjligt. Vi måste dansa mera, och arbeta mindre (lönearbeta).

Lennart Frostesjö

Mer om Lennart Frostesjö

CV

 

 

Curriculum Vitae

 

 

 

Personalia:

Name: Lennart Frostesjö

Social security number: 630809

Hinkgränd 45

906 29 Umeå    

+46768248158

+4690186349

[email protected]

 

 

Meriter, (kronologiskt):

Gymnasieingenjör i kemi, 1984, Polhemsskolan, Gävle, Sverige.

 

Anställning vid Försvarets Materielverk (FMV), 1985-86. Gav förkovran inom projekt planering, organisation, offentlig upphandling samt presentationsteknik.

 

Umeå Universitet, 1986 – 1999 (se nedan för detaljer)

 

Fil mag i Biologi, 1986-1991, Umeå universitet, Sverige.

 

Antagen till forskarutbildning, 13 June 1991 för Professor Olle Heby, vid inst för Zoofysiologi/Cell- och Utvecklingsbiologi, Umeå Universitet.

 

Sheffield Universitet, 1999 – 2002, post doc/forskare, utvecklingsbiologi, zebrafisk, olfaktoriska organet

 

Umeå Universitet, 2002 – 2003, post doc/forskare, olfaktoriska organet, mus

 

NeXyte AB 2003 – 2008, metodutveckling, biologiska läkemedel

 

Gedigen erfarenhet från volontärarbete, under hela min period som jag varit frånvarande från arbetsmarknaden. Mat, hållbarhet, musik, kultur

 

Kärnhuset i Umeå, 2017, maj-oktober, arbetsträning (placering genom Arbetsförmedlingen)

Referens: Gabriella Segerberg, [email protected]

 

Forskarutbildningsexamen (Fil Dr/PhD) i Cellulär & utvecklings Biologi (Zoofysiologi), 10 oktober 1998. Min avhandling: "POLYAMINES-Effectors in Cell Growth and Differentiation". Fakultetsopponent: Dr Robert A. Casero Jr, John Hopkins Oncology Center, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, USA.

 

Arbetade som post doc-fellow/forskare i Professor Phil W Inghams laboratorium (1999-05-04 – 2001-12-31). I ett projekt där jag fick utveckla mina kunskaper inom utvecklingsbiologi, samt modellsystemen Drosophila och zebrafisk. Projektet ett ”EU Framework project”, och en tillsättning gjord i internationell konkurrens.

 

I maj 2002, påbörjade jag min andra post doc hos Dr Staffan Bohms, inst molekylärbiologi, Umeå universitet, inom regeneration av olfaktoriska epiteliumet. Mitt fokus inom projektet, att förstå transkriptionsfaktorn Teashirts bidrag vid anläggningen av organet/epiteliumet.

 

September 2003-2008, anställning för Uwe Sauer vid UCMP, Umeå Universitet, för att utveckla ett protein expressions system i c.elegans, grunden för ett avknoppningsföretaget, NeXyte AB. Systemet har syftet att bereda möjligheter att producera humana proteiner på ett sätt som både är enkelt och billigt, och lämpar sig för storskalig produktion. Dessa proteiner kan sedan användas medicinskt för behandling av människor, dvs de är potentiella läkemedel.

 

Innehaft vikariat som lärare grund- och gymnasieskolan, men bara korta sessioner.

Mitt intresse för kultur har givet mig en spalt i gratistidningen NöjesMagasinetCity/Totalt Umeå, där jag en gång i månaden ger ett antal kulturtips, under rubriken – LennART lyfter på Hatten för Kulturen.

 

Hur städer planeras, har jag funderat på inom ett projekt (söker medel för detta), med titeln ”Mellan Rummens Historia – ur ett barn- och lekperspektiv”.

Se projektbeskrivning (bifogat dokument), men grunden är att intervjua tre generationer som vuxit upp i Umeå (30-, 60- och 80-talet).

 

 

Kurser under forskarutbildningen:

Teoretiska kurser:

- Cell Biologi

- Utvecklings biologi

- Vetenskapsteaori

 

- "Understanding Eukaryotic Gene Expression" at the Center of Biotechnology Summer School, Huddinge, Sweden, June 24-30, 1992.

- "Developmental Biology-Organization of the Early Vertebrate Embry", NATO Adv. Study Institute/FEBS Adv. Course, Int. Summer School, Spetsai, September 16-26, 1994.

- "Mechanisms in Eukaryotic Gene Regulation", NATO Adv. Study Institute/FEBS Adv. Course, Int. Summer School, Spetsai, September 2-12, 1996

 

 

Praktiska kurser:

- "Advanced Molecular Cloning and Expression of Eukaryotic Genes" Cold Spring Harbor Laboratory, New York, USA,  July 27 - August 16, 1993.

- "Experimental Animal Research" (3p) at Umeå University,1994.

 

Andra Kurser:

 • Idéhistoria, (30 hp) VT1989
 • Humanekologi
 • Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt, (15 hp) HT2015
 • Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv, 15 hp, HT2015
 • Fastighetsjuridik med markexploatering, (15 hp), VT2016
 • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), (7.5 hp) VT2016
 • Hållbars Livsmedelsförsörjning, (7.5 hp), HT2016
 • Riskanalys inom miljö- och hälsoskyddsområdet, (7.5 hp), HT2016
 • Samhällsplanering med miljöprofil, (7.5 hp) HT20016
 • Miljöledeningssystem (7.5 hp) HT2016
 • Kulturarv med hållbarhetsfokus (7.5 hp) HT 2017

 

 

 

Vetenskapliga publikationer:

 

- Frostesjö, L .,"POLYAMINES-Effectors in Cell Growth and Differentiation" (Thesis)

- Frostesjö, L., Holm, I.,  Grahn, B., Page, A.W., Bestor, T.H,. and Heby, O.: Interference with DNA Methyltransferase Activity and Genome Methylation During F9 Teratocarcinoma Stem Cell Differentiation Induced by Polyamine Deficiency , J Biological Chemistry 272 (7), 4359-4366,

1997.

-Frostesjö, L. and Heby, O. (1999) Polyamine depletion up-regulates c-Myc expression yet induces G1 arrest and terminal differentiation of F9 teratocarcinoma stem cells. J. Cellular Biochemistry.  76(1):143-52, 1999.

- Frostesjö, L., Nilsson J., Wandzioch E. and Heby, O. (1998) Cyclin-dependent kinase inhibitor p27Kip1 is a mediator of G1 arrest caused by polyamine depletion in F9 teratocarcinoma stem cells. Manuscript (included in my thesis).

- Frostesjö, L., Lundblad, S. and Heby, O. (1998) Zebrafish DNA methyltransferase: cDNA cloning, sequencing and stage-specific expression of the mRNA in embryos. Manuscript (included in my thesis).

- Ask, A., Persson, L., Rehnholm, A., Frostesjö, L., Holm, I., and Heby, O.; Development of Resistance to Hydroxyurea during treatment of Human Myelogenous Leukemia K562 Cells with a-Difluoromethylornithine as a result of co-amplification of the genes for ornithinedecarboxylase and ribonucleotide reductase R2 subunit; Cancer Research 53, 5262-5268, 1993.

- Gritli-Linde A, Björkman U, Delle U, Frostesjö L, Hultborn R, Hultén K, Johansson BR, Nannmark U, Linde A. Effects of suramin on polyamine metabolism in B16 murine melanoma cells. Anticancer Res . 18 (2):855-62, 1998.

 

Manuskript:

- Frostesjö, L., Nilsson J., Wandzioch E. and Heby, O. (1998) Cyclin-dependent kinase inhibitor p27Kip1 is a mediator of G1 arrest caused by polyamine depletion in F9 teratocarcinoma stem cells. manuscript

-Frostesjö, L., Lundblad, S. and Heby, O. (1998) Zebrafish DNA methyltransferase: cDNA cloning, sequencing and stage-specific expression of the mRNA in embryos. Manuscript

-Frostesjö, L., Ingham, P.W. and Bohm,S. (2004) Conserved expression of Teashirt in sensory neurons between zebrafish and mice. Manuscript

 

Bok kapitel:

- Heby, O, Holm, I., Frostesjö, L., Collin, H., Grahn, B., Rehnholm, A., Stjernborg, L., Ask, A., and Persson, L.; Polyamines: Regulators of Mammalian Cells Growth and Differentiation;  In: Polyamines in the gastrointestinal tract; Kluwer Acad. Publ. 1992.

 

 

Mötesabstrakts:

- Heby, O, Holm, I., Frostesjö, L., Collin, H., Grahn, B., Rehnholm, A., Ask, A., and Persson, L.; Polyamine synthesis inhibitors as inducers of F9 teratocarcinoma stem cell differentiation (Abstract at the 83rd annual meeting of the American Association for Cancer Research, May 20-23, 1992, San Diego).

- Frostesjö, L, Grahn, B, Holm, I and Heby, O; DNA HYPOMETHYLATION- A Consequence of Polyamine Depletion and a Possible Cause of Differentiation of F9 Teartocarcinoma Stem Cells. (Abstract and Poster at Cellular Programmes in Growth, Differentiation and Neoplasia, July 19-23, 1992, Helsinki).

- Heby, O, Holm, I, Frostesjö, L and Bjersing, J ; DNA Hypomethylation: An Effect of Polyamine Depletion and a possible Cause of Tumor Cell Differentiation. (Abstract and Poster at "The Organization and Expression of the Genome", January 14-18, 1994, Lorne, Australia.

- Frostesjö L and Heby,O; DNA Hypomethylation and induction of differentiation due to accumulation of decarboxylated S-adenosylmethionine? (Abstract and Poster at Gordon conferences of Epigenetics, 1995).

- Frostesjö L , Nilsson, J and Heby,O; Identification of a polyamine-response gene (PAR-1) during F9 teratocarcinoma stem cell differentiation. (Abstract and Poster at Gordon conferences of Polyamines, 1995).