Linus Lindgren

Nämdeman

Linus hjärtefrågor

Kultur & Fritid.

Mer om Linus Lindgren

Linus Lindgren om politik

När jag var 11 år var jag med och startade min första förening. Sedan dess har mitt engagemang inom föreningslivet växt stadigt.
Det ideella engagemanget är en centerpelare både för folkhälsan men också för att vi ska kunna ha en aktiv och levande landsbygd. Att arbeta för ett ökad intresse hos unga för ideellt engagemang ser jag som en självklar del av politiken för att vi i framtiden ska ha ett samhälle som inte bara är tryggt utan även behagligt att leva i.

Spelkulturen är något som jag själv varit både aktiv och drivande inom länge nu, och som jag anser är lika viktig som all annan form av kultur. Att spela spel eller hålla på med E-sport är något har växt lavinartat under det senaste deceniet, men detta till trots så ses det ibland som mindre värt än annan form av kulturutövning. Detta vill jag vara med och förändra.

Det är en oacceptabel situation vi har idag där ungdomars psykiska ohälsa har gått stadigt neråt, och något som vi måste ta på allvar. Den tekniska utvecklingar har under de senaste decennierna varit fantastisk och har bidragit till att föra många i världen närmare varandra. Men den sätter också större press på ungdomar idag och sättet att umgås är annorlunda mot hur det var för en generation sedan.
Vi lever i föränderliga tider och måste vara beredda att ta acceptera dessa förändringar. Hur vi lever imorgon kommer skilja sig mot hur vi lever idag, och bara för att något är annorlunda betyder inte det att det är dåligt.

Vårt levnadssätt som vi har idag där vi prioriterar vårat överflöd framför vår gemensamma framtid är inte hållbart. För att få till förändring på detta måste dels vi som folk förändra våra normer och attityder men det måste även lagstiftas så att det blir dyrt att förstöra och billigt att vara miljömedveten.
Ibland får jag höra i diskussioner om hur "någon" borde lösa problemen vi har. Denna någon är rimligtvis vi politiker, och hur vi göra det är via lagstiftning, att antingen beskatta eller förbjuda det som är dåligt för människor och/eller planet. Inte ovanligtvis så kan det bli diskussion med hårt tonläge och krav på att vi borde göra "det nyttiga billigt istället". Vilket självklart försöker, men om det vore så enkelt hade vi inte haft några problem. 

Kort om mig:

  • Bor i Falun sedan snart 10 år sedan men är ursprungligen från Gagnef.
  • Jobbar som omsorgassisent på ett serviceboende.
  • på fritiden läser jag böcker, skriver och spelar spel.
  • Har länge varit aktiv in Sverok och föreningslivet.