Mårten Espmarker

Mårtens hjärtefrågor

Bostäder.

Alla behöver någonstans att bo. Vi vill bygga fler klimatsmarta bostäder och se till att alla har råd med en bostad.

Trafik.

Du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer – utan att bidra till klimatförändringar. Senast 2030 ska både resor och godstransporter vara fossilfria.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Mårten Espmarker

Uppdrag

  1. Revisorer Miljöpartiet Malmö
    1. Mårten Espmarker
  2. Stadsbyggnadsnämnden
    1. Mårten Espmarker