Mats Gunnarsson

Uppdrag i Region Örebro län: regionråd, fullmäktige (ledamot), regionstyrelsen (ersättare), Samhällsbyggnadsnämnden (ordförande), Länstrafiken (ordförande).

”Alla kan göra något för miljö och människan. Landstingsvärlden blir grönare med oss i Miljöpartiet.”

Mats Gunnarsson

Mer om Mats Gunnarsson

Mats Gunnarsson om politik

När jag växte upp var landstinget knappast något som intresserade mig, men det gjorde däremot fältbiologerna och önskan om en bättre värld. Nu trivs jag dock med att verka som landstingspolitiker i en stor organisation med många kloka människor. Det är en utmaning att tänka miljö samtidigt som vi skall ge bästa tänkbara vård, men egentligen hänger det ihop. En livsmiljö med mycket kemikalier och förorenad luft skapar dålig hälsa, och livsstilssjukdomarna är idag en större börda än de ”gamla smittorna”.

Framtidens landsting och regioner står inför stora utmaningar när det gäller kollektivtrafik, vård och miljöfrågor. Då är det bra att jag har växt upp på landsbygden i norra Sverige med ett annat perspektiv på avstånd och kommunikationer. Jag sitter också i nämnden för kollektivtrafik miljö och service som har fått hela ansvaret för kollektivtrafiken i länet och vi vet att resorna är en nyckelfråga för att möta klimathotet.