Aktuella frågor för Mats Gunnarsson

Mer om Mats Gunnarsson

Mats Gunnarsson om politik

När jag växte upp var landstinget knappast något som intresserade mig, men det gjorde däremot fältbiologerna och önskan om en bättre värld. Nu trivs jag dock med att verka som regionpolitiker i en stor organisation med många kloka människor. Det är en utmaning att tänka miljö samtidigt som vi skall ge bästa tänkbara vård, men egentligen hänger det ihop. En livsmiljö med mycket kemikalier och förorenad luft skapar dålig hälsa, och livsstilssjukdomarna är idag en större börda än de ”gamla smittorna”.

Framtidens regioner står inför stora utmaningar när det gäller kollektivtrafik, vård och miljöfrågor. Då är det bra att jag har växt upp på landsbygden i norra Sverige med ett till perspektiv på avstånd och kommunikationer. Från 2019 sitter jag i Servicenämnden i regionen som har ansvar för fastighetsfrågor (med mycket koppling till klimat/hållbarhet), kostförsöröjning, upphandling och många andra frågor. 

CV

Under många år hade jag förmånen att jobba i nykterhetsrörelsen som har en bra tradition inom demokratiskolning och en vilja att påverka samhället i en positiv riktning. Både som ungdomsledare lokalt och på nationell nivå. Där lärde jag mig mycket om vad som sker med familjer där någon fastnat i ett beroende och hur det drabbar barnen. 

Har också hunnit med värnplikt i armén och jobba inom försvaret med värnpliktigas rättigheter. 

En period jobbade jag också i Norge. 

Jag har också 8 år inom Hotell och restatuangbranschen, både som anställd och egen företagare men de senaste åren har jag haft förmånen att jobba åt miljöpartiet på kommunal nivå och nu som förtroendevald på regionnivå.

Uppdrag

 1. Kommun- och regionkommittén
  1. Andréa Bromhed
  2. Emma Lindqvist
  3. Henrik Ölvebo
  4. Linda Eskilsson
  5. Marcus Friberg
  6. Mats Gunnarsson
  7. Myrna Persson
  8. Mätta Ivarsson
  9. Nicklas Attefjord
  10. Susanne Nordling
 2. Kommunfullmäktige Kumla
  1. Carina Riberg
  2. Mats Gunnarsson
 3. KumBro Utveckling AB
  1. Mats Gunnarsson
 4. Regionfullmäktige - Region Örebro län
  1. Andreas Tranderyd
  2. Fredrik Persson
  3. Marcus Willén Ode
  4. Mats Gunnarsson
  5. Monika Aune
  6. Pia Frohman
 5. Regionstyrelsen - Region Örebro län
  1. Mats Gunnarsson
  2. Monika Aune
 6. Regionstyrelsens arbetsutskott - Region Örebro län
  1. Mats Gunnarsson
 7. Servicenämnden - Region Örebro län
  1. Ia Malmqvist
  2. Mats Gunnarsson
 8. Varuförsörjningsnämnden
  1. Mats Gunnarsson