Mats Gunnarsson

Regionråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Regionråd Örebro län.

Mats Gunnarsson. Regionråd Örebro län.

Mats Gunnarsson

Mer om Mats Gunnarsson

Mats Gunnarsson om politik

När jag växte upp var landstinget knappast något som intresserade mig, men det gjorde däremot fältbiologerna och önskan om en bättre värld. Nu trivs jag dock med att verka som landstingspolitiker i en stor organisation med många kloka människor. Det är en utmaning att tänka miljö samtidigt som vi skall ge bästa tänkbara vård, men egentligen hänger det ihop. En livsmiljö med mycket kemikalier och förorenad luft skapar dålig hälsa, och livsstilssjukdomarna är idag en större börda än de ”gamla smittorna”.

Framtidens landsting och regioner står inför stora utmaningar när det gäller kollektivtrafik, vård och miljöfrågor. Då är det bra att jag har växt upp på landsbygden i norra Sverige med ett annat perspektiv på avstånd och kommunikationer. Jag sitter också i nämnden för kollektivtrafik miljö och service som har fått hela ansvaret för kollektivtrafiken i länet och vi vet att resorna är en nyckelfråga för att möta klimathotet. 

Uppdrag

 1. Kandidater regionfullmäktige Örebro län
  1. Agneta Nilsdotter
  2. Andreas Tranderyd
  3. Ann-Kristin Spåls
  4. Anna Richert
  5. Bodil Lennartsdotter Eriksson
  6. Camilla Hansén
  7. Carina Riberg
  8. Catrin Steen
  9. Daniel Ekelund
  10. Fredrik Persson
  11. Gunnar Oest
  12. Helena Bosved
  13. Ia Malmqvist
  14. Ingrid Fries Hansson
  15. Jan Elof Larsson
  16. Jasmine Ivarsson
  17. Johan Eliasson
  18. Johan Nyström
  19. Jonas Eriksson
  20. Lea Strandberg
  21. Linn Bergqvist
  22. Linn Wennberg
  23. Lotta Öhlund
  24. Magnus Lander
  25. Malin Bjarnefors
  26. Marcus Willén Ode
  27. Margareta Widell
  28. Maria Sääf
  29. Marita Haraldson
  30. Mats Gunnarsson
  31. Monika Aune
  32. Petra Käller
  33. Pia Frohman
  34. Pontus Olofsson
  35. Sara Bronner
  36. Simon Tullstedt
  37. Sofie Nordenhaag Law
  38. Tomas Dahlberg
 2. Kandidater riksdagen Örebro län
  1. Andreas Tranderyd
  2. Bodil Lennartsdotter Eriksson
  3. Camilla Hansén
  4. Catrin Steen
  5. Daniel Ekelund
  6. Elin Hylander
  7. Fredrik Persson
  8. Helena Bosved
  9. Ia Malmqvist
  10. Inger Griberg
  11. Ingrid Fries Hansson
  12. Jan Elof Larsson
  13. Jasmine Ivarsson
  14. Jesper Sjöberg Räftegård
  15. Johan Eliasson
  16. Jonas Eriksson
  17. Katarina Bååth
  18. Linn Bergqvist
  19. Linn Wennberg
  20. Lotta Öhlund
  21. Magnus Lander
  22. Malin Bjarnefors
  23. Marcus Willén Ode
  24. Margareta Widell
  25. Maria Sääf
  26. Mats Gunnarsson
  27. Monika Aune
  28. Natalie Peart
  29. Pia Frohman
  30. Sara Bronner
  31. Sofie Nordenhaag Law
 3. Kommunfullmäktige Kumla
  1. Britt Eklöf
  2. Carina Riberg
  3. Mats Gunnarsson
 4. Nämnd för samhällsbyggnad (tillika regional kollektivtrafikmyndighet) Region Örebro län
  1. Helena Bosved
  2. Mats Gunnarsson
  3. Sofie Nordenhaag Law
 5. Regionfullmäktige Region Örebro län
  1. Andreas Tranderyd
  2. Camilla Hansén
  3. Catrin Steen
  4. Fredrik Persson
  5. Mats Gunnarsson
  6. Monika Aune
 6. Regionstyrelsen Region Örebro län
  1. Camilla Hansén
  2. Catrin Steen
  3. Mats Gunnarsson
 7. Sveriges Kommuner och Landsting
  1. Agneta Granström
  2. Agneta Luttropp
  3. Anders Åkesson
  4. Birgitta Losman
  5. Daniel Helldén
  6. Jessica Rydell
  7. Karin Pleijel
  8. Karin Thomasson
  9. Lotta Wedman
  10. Mats Gunnarsson
  11. Monica Brodén
  12. Mätta Ivarsson
  13. Susanne Nordling
  14. Åsa Lindhagen