Bättre tågförbindelser med viktiga grannar

Bättre tågförbindelser mellan Stockholm och Oslo gynnar Örebro

Tågförbindelsen mellan Örebro län och våra två viktigaste grannar, Karlstad och Västerås samt Oslo och Stockholm har länge varit eftersatt.

På sträckan finns fem universitetsorter och våra viktigaste arbetsmarknader. En bra tågförbindelse åt bägge hållen skulle stärka hela mellansverige och ge tillgång till fantastiskt kulturutbud, säger Mats Gunnarsson, avgående regionråd i opposition.

EU-kommissionen föreslår nu att hela sträckan Oslo-Stockholm inkluderas i Scan-Med-Korridoren. Det innebär att stråket Oslo-Stockholm kommer prioriteras högre när EU ska fördela medel för att förbättra infrastrukturen.

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) ska utveckla ett väl fungerande gränsöverskridande nätverk av infrastruktur. Idag har nästan alla skandinaviska huvudstäder direkt koppling till varandra genom den så kallade Scan-Med-korridoren men sträckan mellan Oslo och Stockholm har inte varit inkluderat. Nu föreslås den läggas till när EU reviderar förordningen.

– Nu är det oerhört viktigt att den nya svenska regeringen fångar upp signalen och prioriterar upp sträckan när EU ser behovet, avslutar Mats Gunnarsson

Beslut om ny förordning för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) planerar att fattas av EU-parlamentet i juni 2023.

Det här innebär inte bara att kommissionen markerar Oslo-Stockholms betydelse utan också att man skapar bättre möjligheter att söka EU-stöd för fortsatta arbetet med att planera, bygga och förbättra infrastrukturen. Till korridorerna fördelas en majoritet av de medel som EU avsätter för att stötta utbyggnaden av strategiskt viktig infrastruktur i Europa.

Mats Gunnarsson
Oppositionsråd för Miljöpartiet de Gröna

Relaterade nyheter

Örebro län, 3 februari 2023

Camilla Hansén: Sverige missar 15 av 16 mål för miljön

Skåne, 1 februari 2023

Idag chockhöjs Skånetrafikens biljettpriser

Örebro län, 30 januari 2023

Pia Frohman: I huvudet på en regionpolitiker

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter