Fem råd till nya regionfullmäktige

Fem råd till nya regionfullmäktige

Tidigare fullmäktigeledamöter Mats Gunnarsson, Monika Aune, Andreas Tranderyd och Pia Frohman skriver i Nerikes Allehanda fem råd till nya regionfullmäktige. 

Väljarna har talat och Miljöpartiet kommer inte att vara representerat i regionfullmäktige nästa mandatperiod. Det fattades knappt 90 röster för det. Naturligtvis är det en besvikelse att den gröna rösten nu tystnar i den politiska församling men miljöpartiet kommer att återvända.

I det politiska landskap vi lever i nu, blir det snart uppenbart att de lockande sirenerna från högerextrema partier inte är lösningen på Sveriges utmaningar. De svaga blir svagare, de diskriminerade blir utestängda helt och de resursstarka får den största biten av kakan. De allra största förlorarna kommer barnen att bli – den framtida generation som ska leva i klimatkollapsens efterverkningar. Om fyra år kommer därför Miljöpartiets väljare att bli fler även i de regionala valen.

Vi hoppas nu på att det finns partier i fullmäktige som kan ta upp facklan och bevaka de fundamentala rättighetsfrågorna, demokratin och, inte minst klimatpolitiken. Till alla partier i nya fullmäktige med demokratiska värderingar vill vi skicka fem råd:

1.       Lägg tid på att stärka de demokratiska strukturerna. I tider av återkommande attacker mot demokratin kan man bli blind för de små stegen som bit för bit nedmonterar rättigheter och redan vunnen jämlikhet.

2.       Gör ett klimatpolitisk ramverk och inför klimatbokslut i årsredovisningen där varje kiloton koldioxidekvivalent regionen själv bidrar till, årligen redovisas. Er viktigaste uppgift är uppföljning för att kunna ta ansvar. Att mäta klimatpåverkan och dess konsekvenser på verksamheten går hand i hand med ekonomisk kontroll.

3.       Följ noggrant upp regionens arbete med klimatanpassning. Det handlar om att vid kris ha tillgång till vatten, el, personal eller andra kritiska resurser. Att ta höjd för det nya klimatet handlar också om hälsoförebyggande arbete för nya sjukdomar.

4.       Arbeta för att hela länets befolkning ska känna trygghet till nära akutsjukvård. Visa respekt för risken för social instabilitet.

5.       Bygg upp – inte ned- kollektivtrafiken. Se förbi spelet om statens ansvar och ta ert eget. En utbyggd kollektivtrafik är ett utmärkt regionalpolitiskt utvecklingsdrag och det bästa vapnet mot fossila utsläpp.

Miljöpartiet önskar nya fullmäktige lycka till i sitt oerhört viktiga arbete. Vi kommer att följa det noga och särskilt bevaka ovanstående områden. Under tiden fortsätter vårt eget arbete med att samtala med alla de oroliga väljare som undrar hur framtiden för deras barn ska se ut. Vi svarar att med gemensamma krafter och med demokratin som fundament kommer det att ordna sig. Men förändringar och omställning måste till. Och att vi hoppas att den tillfälliga pausen i regionens fullmäktige inte backar den gröna politiken i Örebro län bakåt alltför mycket. Om fyra år får vi svaret.

Läs hela debattartikeln i Nerikes Allehanda, länk [för prenumeranter]: https://www.na.se/2022-11-08/fem-rad-till-regionfullmaktige

Relaterade nyheter

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Örebro län, 19 november 2023

P4 Örebro: Jämn kamp i språkrörsvalet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter