Myrna Persson

Gruppledare, Ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Myrna Persson

Mer om Myrna Persson

Myrna Persson om politik

Barnens hälsa och en framtid för våra barn och unga är det viktigaste för mig. Gör vi rätt för dem, gör vi rätt för alla!

Därför vill jag utveckla och förvalta en trygg livsmiljö för botkyrkaborna samt stärka deras förutsättningar för att de ska ta makten i sitt eget liv. Vi har bara en planet och vi har ett ansvar.

Förslag:

 •  Skydda vattentäkterna och det tätortsnära naturområden
 • Satsa på grönt byggande, bygga allt i trä, med solceller och gräs- och sedumtak ovanpå byggnaderna
 • Ökad personaltäthet i Botkyrkas förskolor och skolor
 • Skapa tillgängliga, trygga & naturliga mötesplatser: öka samarbetet med civilsamhället för att stärka arbetet mot droganvändning, missbruk och annan kriminalitet

Uppdrag

 1. Kommun- och regionkommittén
  1. Andréa Bromhed
  2. Emma Lindqvist
  3. Henrik Ölvebo
  4. Linda Eskilsson
  5. Marcus Friberg
  6. Mats Gunnarsson
  7. Myrna Persson
  8. Mätta Ivarsson
  9. Nicklas Attefjord
  10. Susanne Nordling
 2. Kommunfullmäktige Botkyrka
  1. Asiah Altjewa
  2. Christina Karlsson
  3. Deniz Bulduk
  4. Myrna Persson
  5. Niklas Gladh
 3. Kommunstyrelsen Botkyrka
  1. Myrna Persson
  2. Niklas Gladh
 4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Botkyrka
  1. Myrna Persson
 5. Styrelsen Miljöpartiet Botkyrka
  1. Mats Dellrud
  2. Myrna Persson
  3. Oskar Forsberg
 6. Styrelsen Miljöpartiet Stockholmsdistriktet
  1. Anton Fendert
  2. Eva Pethrus
  3. Kerstin Andersson
  4. Lova André Nilsson
  5. Mariana Moreira Duarte
  6. Micke Seid
  7. Mikael Jämtsved
  8. Myrna Persson
  9. Nicklas Steorn
  10. Patrik Sandström
  11. Tomas Eriksson