Myrna Persson

Gruppledare, Ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Myrna Persson

Mer om Myrna Persson

Myrna Persson om politik

Barnens hälsa och en framtid för våra barn och unga är det viktigaste för mig. Gör vi rätt för dem, gör vi rätt för alla!

Därför vill jag utveckla och förvalta en trygg livsmiljö för botkyrkaborna samt stärka deras förutsättningar för att de ska ta makten i sitt eget liv. Vi har bara en planet och vi har ett ansvar.

Förslag:

  •  Skydda vattentäkterna och det tätortsnära naturområden
  • Satsa på grönt byggande, bygga allt i trä, med solceller och gräs- och sedumtak ovanpå byggnaderna
  • Ökad personaltäthet i Botkyrkas förskolor och skolor
  • Skapa tillgängliga, trygga & naturliga mötesplatser: öka samarbetet med civilsamhället för att stärka arbetet mot droganvändning, missbruk och annan kriminalitet