Myrna Persson

Gruppledare, Ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Myrna Persson

Mer om Myrna Persson

Myrna Persson om politik

Barnens hälsa och en framtid för våra barn och unga är det viktigaste för mig. Gör vi rätt för dem, gör vi rätt för alla!

Därför vill jag utveckla och förvalta en trygg livsmiljö för botkyrkaborna samt stärka deras förutsättningar för att de ska ta makten i sitt eget liv. Vi har bara en planet och vi har ett ansvar.

Förslag:

 •  Skydda vattentäkterna och det tätortsnära naturområden
 • Satsa på grönt byggande, bygga allt i trä, med solceller och gräs- och sedumtak ovanpå byggnaderna
 • Ökad personaltäthet i Botkyrkas förskolor och skolor
 • Skapa tillgängliga, trygga & naturliga mötesplatser: öka samarbetet med civilsamhället för att stärka arbetet mot droganvändning, missbruk och annan kriminalitet

Uppdrag

 1. Kommun- och landstingskommittén
  1. Andréa Bromhed
  2. Jessica Rydell
  3. Karin Österberg
  4. Marcus Friberg
  5. Maria Kjellberg
  6. Myrna Persson
  7. Roger Persson
  8. Stefaan De Maecker
  9. Susanne Nordling
  10. Tony Johansson
 2. Kommunfullmäktige Botkyrka
  1. Asiah Altieva
  2. Christina Karlsson
  3. Deniz Bulduk
  4. Kristina Dellrud
  5. Myrna Persson
  6. Niklas Gladh
 3. Kommunstyrelsen Botkyrka
  1. Myrna Persson
  2. Niklas Gladh
 4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Botkyrka
  1. Myrna Persson
 5. Regionombud
  1. Christina Karlsson
  2. Inger Grönberg
  3. James Jin
  4. Myrna Persson
  5. Niklas Gladh
 6. Styrelsen Miljöpartiet Botkyrka
  1. Ali Liaquat Khan
  2. Mats Dellrud
  3. Myrna Persson
  4. Oskar Forsberg