Myrna Persson

Ledamot i Styrelsen Miljöpartiet Stockholmsdistriktet