Partistyrelsen

Lyssna

Partistyrelsen är Miljöpartiets högsta beslutande organ mellan kongresserna. Istället för en ordförande har Miljöpartiets styrelse en sammankallande.

Inom styrelsen finns också ett arbetsutskott som träffas oftare för att bereda ärenden och fatta mindre beslut av löpande karaktär. Miljöpartiets språkrör ingår i både partistyrelsen och dess arbetsutskott.

 

     

Kontakta partistyrelsen

[email protected]

Samordnare: Malin Ekstrand