Partistyrelsen

Lyssna

Partistyrelsen är Miljöpartiets högsta beslutande organ mellan kongresserna. Istället för en ordförande har Miljöpartiets styrelse en sammankallande.

Fredrik Hjerling
Nyvald partistyrelse på kongressen i Linköping.

Inom styrelsen finns också ett arbetsutskott som träffas oftare för att bereda ärenden och fatta mindre beslut av löpande karaktär.
Miljöpartiets språkrör ingår i både partistyrelsen och dess arbetsutskott.

 

     

Kontakta partistyrelsen

[email protected]

Samordnare: Malin Ekstrand