Partistyrelsen

Partistyrelsen är Miljöpartiets högsta beslutande organ mellan kongresserna. Istället för en ordförande har Miljöpartiets styrelse en sammankallande.

Inom styrelsen finns också partistyrelsens presidium/PSP som träffas oftare för att bereda ärenden och fatta mindre beslut av löpande karaktär. Miljöpartiets språkrör ingår i partistyrelsen.

     

Kontakta partistyrelsen

[email protected]

Samordnare: Malin Ekstrand