Janine Alm Ericson

Riksdagsledamot i Finansutskottet och talesperson för ekonomi, bistånd och jämställdhet.

Aktuella frågor för Janine Alm Ericson

MP kräver återupptaget svenskt bistånd till Gaza

MP kräver mer pengar till sjukvården

Frys inte biståndet till Unrwa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Örebro län, 19 juli 2023

MP: Regeringen förnekar vikten av forskning om bistånd

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.