Rickard Hansson

Ledamot i MP Västerbotten och Gröna Seniorer riks

Rickards hjärtefrågor

Lands- och glesbygd.

Det ska inte spela någon roll var i landet du bor. Du ska kunna leva, jobba och driva företag i hela Sverige. Vi vill ha en levande landsbygd i hela Europa.

Demokrati och politik.

Demokrati ska inte tas för given. Vi måste varje dag skydda och stärka den. Det samma gäller öppenheten i Sverige och Europa.

Folkhälsa.

Jämställdhet.

Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

”Gränsen mellan utopi och verklighet är ibland hårfin!”

Rickard Hansson

Mer om Rickard Hansson

Rickard Hansson om politik

Konflikterna i Ojnare-skogen på Gottland, Kallak i Norrbotten och Rönnbäcksdalen i Västerbotten, visar på fundamentala systemfel i samhällets inställning till resursutvinning och hänsyn till lokal/ursprungsbefolkning och kommande generationers behov av en ren miljö.

Här har vi mycket att kämpa för!

Två citat väl värda komma ihåg:
Det är aldrig så mörkt som före gryningen.
Gränsen mellan utopi och realism är ibland hårfin!

 

Personligt

Född i Malmö 1953. Minns när bonden plöjde Rosengården med häst och plog...

Ogillade den snabba urbaniseringen i Örestad och emigrerade till Norrland 1975.

Jobbat som apotekstekniker, ställningsbyggare, sjöman, psyk. sjuksköterska och IT-tekniker bl.a.

Bor fn. 3 mil utanför Lycksele.

 

CV

Blev som 19-åring intresserad av fackliga frågor, Blev övertygad syndikalist. Först aktiv i IWW, från -77 i SAC.

Socialpolitiskt aktiv i RFHL -77 till 82, RSMH under 90-talet.

"Barfotaombudsman", och regionalt skyddsombud för SAC-västerbotten, ordf för Lycksele LS under några år.

I 20-årsålden medlem av Fältbiologerna och Jordens vänner. När nästan alla andra jag kände i miljörörelsen gick över till MP 1982, valde jag att inte bli partist. 
Gick med i MP 1996, efter att kongressen avskaffat beslutsrätten för FR, för att kämpa mot konformismen.

Från 2011, aktiv på länsnivå.  2012 invald i Distriktsstyrelsen, från 2013 IT-samordnare.

Var 2013-2016 sammankallande för mp Västerbotten.