Rickard Hansson

Rickards hjärtefrågor

Lands- och glesbygd.

Det ska inte spela någon roll var i landet du bor. Du ska kunna leva, jobba och driva företag i hela Sverige. Sveriges landsbygder har en nyckelroll i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Demokrati och politik.

Folkhälsa.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

”Gränsen mellan utopi och verklighet är ibland hårfin!”

Rickard Hansson

Mer om Rickard Hansson

Rickard Hansson om politik

Konflikterna i Ojnare-skogen på Gottland, Kallak i Norrbotten och Rönnbäcksdalen i Västerbotten, visar på fundamentala systemfel i samhällets inställning till resursutvinning och hänsyn till lokal/ursprungsbefolkning och kommande generationers behov av en ren miljö.

Här har vi mycket att kämpa för!

Två citat väl värda komma ihåg:
Det är aldrig så mörkt som före gryningen.
Gränsen mellan utopi och realism är ibland hårfin!

 

Personligt

Född i Malmö 1953. Minns när bonden plöjde Rosengården med häst och plog...

Ogillade den snabba urbaniseringen i Örestad och emigrerade till Norrland 1975.

Jobbat som apotekstekniker, ställningsbyggare, sjöman, psyk. sjuksköterska och IT-tekniker bl.a.

Bor fn. 3 mil utanför Lycksele.

 

CV

Blev som 19-åring intresserad av fackliga frågor, Blev övertygad syndikalist. Först aktiv i IWW, från -77 i SAC.

Socialpolitiskt aktiv i RFHL -77 till 82, RSMH under 90-talet.

"Barfotaombudsman", och regionalt skyddsombud för SAC-västerbotten, ordf för Lycksele LS under några år.

I 20-årsålden medlem av Fältbiologerna och Jordens vänner. När nästan alla andra jag kände i miljörörelsen gick över till MP 1982, valde jag att inte bli partist. 
Gick med i MP 1996, efter att kongressen avskaffat beslutsrätten för FR, för att kämpa mot konformismen.

Från 2011, aktiv på länsnivå.  2012 invald i Distriktsstyrelsen, från 2013 IT-samordnare.

Var 2013-2016 sammankallande för mp Västerbotten.