Susanne Nordling

Intern gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting

Foto: Fredrik Hjerling
Susannes hjärtefrågor

Hälso- och sjukvård.

Den som söker vård ska få rätt hjälp i rätt tid. Allt vi kan göra för att minska ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut vården.

Jämställdhet.

Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Funktionsrätt.

Alla människor, oavsett funktionsvariation eller förmåga, ska ha lika rättigheter och möjligheter.

Susanne Nordling

Uppdrag

 1. Arvodeskommittén
  1. Susanne Nordling
 2. Hälso- och sjukvårdsnämnden
  1. Marie-Helena Fjällås
  2. Shadi Larsson
  3. Susanne Nordling
 3. Kommun- och regionkommittén
  1. Andréa Bromhed
  2. Emma Lindqvist
  3. Henrik Ölvebo
  4. Linda Eskilsson
  5. Marcus Friberg
  6. Mats Gunnarsson
  7. Myrna Persson
  8. Mätta Ivarsson
  9. Nicklas Attefjord
  10. Susanne Nordling
 4. Kommunfullmäktige Solna
  1. Bernhard Huber
  2. Jacques de Maré
  3. Marie Cham
  4. Martin Marmgren
  5. Semanur Taskin
  6. Susanne Nordling
  7. Terence Hales
  8. Victoria Johansson
 5. Kommunförbundet Norrvatten
  1. Jacques de Maré
  2. Susanne Nordling
 6. Landstingsstyrelsen Stockholm
  1. Malin Fijen Pacsay
  2. Susanne Nordling
  3. Tomas Eriksson