Susanne Nordling

Intern gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting

Foto: Fredrik Hjerling
Susannes hjärtefrågor

Hälso- och sjukvård.

Den som söker vård ska få rätt hjälp i rätt tid. Allt vi kan göra för att minska ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut vården.

Jämställdhet.

Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Funktionsnedsättning och tillgänglighet.

Alla människor, oavsett funktionsvariation eller förmåga, ska ha lika rättigheter och möjligheter.

Susanne Nordling

Uppdrag

 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden
  1. Marie-Helena Fjällås
  2. Shadi Larsson
  3. Susanne Nordling
 2. Kommun- och landstingskommittén
  1. Andréa Bromhed
  2. Jessica Rydell
  3. Karin Österberg
  4. Marcus Friberg
  5. Maria Kjellberg
  6. Myrna Persson
  7. Roger Persson
  8. Stefaan De Maecker
  9. Susanne Nordling
  10. Tony Johansson
 3. Kommunfullmäktige Solna
  1. Bernhard Huber
  2. Jacques de Maré
  3. Marie Cham
  4. Martin Marmgren
  5. Semanur Taskin
  6. Susanne Nordling
  7. Tobias Östberg
  8. Victoria Johansson
 4. Kommunförbundet Norrvatten
  1. Jacques de Maré
  2. Susanne Nordling
 5. Landstingsfullmäktige Stockholm
  1. Anna Clara Acevedo
  2. Anton Fendert
  3. Bernhard Huber
  4. Brita Ström
  5. Cindy Falquet
  6. Giancarlo Ita Gomero
  7. Kerstin Andersson
  8. Kristian Ek
  9. Lars Harms-Ringdahl
  10. Lisskulla Zayane
  11. Malin Fijen Pacsay
  12. Malin Karlsson
  13. Marie-Helena Fjällås
  14. Nicklas Steorn
  15. Sandra Ivanovic Rubin
  16. Sofia Hallström
  17. Susanne Nordling
  18. Sverre Dahlstedt Eriksson
  19. Tomas Eriksson
  20. Tomas Melin
  21. Victoria Johansson
 6. Landstingsstyrelsen Stockholm
  1. Malin Karlsson
  2. Marie-Helena Fjällås
  3. Susanne Nordling
  4. Tomas Eriksson
  5. Vivianne Gunnarsson
 7. Sveriges Kommuner och Landsting
  1. Agneta Niklasson
  2. Anders Lönroth
  3. Annica Hjerling
  4. Annika Forsell
  5. Anton Fendert
  6. Axel Hallberg
  7. Daniel Helldén
  8. Elin Olsson
  9. Elisabeth Ståhle
  10. Eva Pethrus
  11. Eva Ternegren
  12. Fredrik Leijerstam
  13. Göran Larsson
  14. Hans Wennberg
  15. Herman Vinterhjärta
  16. Kami Petersen
  17. Karin Pleijel
  18. Karin Svensson Smith
  19. Katarina Luhr
  20. Kenneth Hällbom
  21. Lars Greger
  22. Lena Östholm Munkberg
  23. Linda Eskilsson
  24. Malena Ranch
  25. Malin Fijen Pacsay
  26. Marcus Friberg
  27. Maria Kjellberg
  28. Mats Karlsson
  29. Mia Sköld
  30. Myrna Persson
  31. Märta Stenevi
  32. Mätta Ivarsson
  33. Nicklas Attefjord
  34. Niklas Gladh
  35. Rebecka Hovenberg
  36. Susanne Nordling
  37. Thomas Hansson
  38. Tomas Eriksson
  39. Tony Johansson
  40. Ulrika Frick
  41. Åsa Lindhagen