Susanne Nordling

Intern gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting

Foto: Fredrik Hjerling
Susannes hjärtefrågor

Hälso- och sjukvård.

Den som söker vård ska få rätt hjälp i rätt tid. Allt vi kan göra för att minska ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut vården.

Jämställdhet.

Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Funktionsnedsättning och tillgänglighet.

Alla människor, oavsett funktionsvariation eller förmåga, ska ha lika rättigheter och möjligheter.

Susanne Nordling