Take Aanstoot

Ordförande Distrikt Östergötland

Grön industrialisering, välfärd och biodiversitet.

Klimatmål och välfärd.

Våra klimatmål ska uppnås genom storskalig elektrifiering. Genom industriklivet har vi visat att man kan få ner koldioxidutsläppen i industrin, bland annat i stål och cementproduktionen. Detta genom elektrifiering av processen. Vi ska därför bygga ut alla fossilfria kraftslag, så industrin har förutsättningar att uppnå sina klimatmål samtidigt som man skapar jobb. För att inte den nya industrialiseringen får ett plötsligt stopp måste elproduktionen upp och elpriserna ner.

Urbanism

Det är roligt att bo i staden om man bygger täta städer som inte sväller ut över omgivande jordbruksmark och naturområden. Staden ska vara tät, gångvänligt och levande. Det ska vara lättare för städer att bygga mer stad än att bygga förort. Även mindre samhällen ska få effektiva möjligheter att förtäta sig så de bär sig för service och handel.

Biodiversitet

För att klara vår biodiversitet ska vi minska uttaget av biobränslen, effektivisera vårt jordbruk och där genom skapa möjligheter att skapa ny natur.

Utrikespolitik

Just nu är jag mest upptagen med att samla lastbilar åt Ukrainska försvaret och om jag fick bestämma skulle även Svenska staten ge mycket mycket mer stöd till Ukrainas försvar. Vi måste åter satsa på att göra Europa till en självständig världsdel, där vi bland annat inom EU ska kunna producera basmat, viktiga grundämnen och medicintekniska produkter. Upphandlingar ska för strategiska produkter kunna kräva att en delmängd är producerad inom EU.

 

 

 

 

Aktuella frågor för Take Aanstoot

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.