Tommy Andersson

Medlemsregisteransvarig

Tommys hjärtefrågor

Lands- och glesbygd.

Det ska inte spela någon roll var i landet du bor. Du ska kunna leva, jobba och driva företag i hela Sverige. Vi vill ha en levande landsbygd i hela Europa.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

Tommy Andersson

Aktuella frågor för Tommy Andersson

Mer om Tommy Andersson

Tommy Andersson om politik

Började engagera mig politiskt i Säter där jag så småningom blev ordförande för MP och satt med i den styrande majoriteten tillsammans med socialdemokraterna, vänsterpartiet och folkpartiet. I miljöpartiet Karlskrona blev jag invald i styrelsen 2011, har suttit i kommunfullmäktige sedan valet 2014 och är medlemsregisteransvarig.

Skolan

Viktigt för mig är att alla barn ska få tillräckligt stöd i skolan och få tillräcklig tid med lärarna. Alla elever har rätt enligt skollagen att få det stöd de behöver och vi kan egentligen inte neka dem det - vilket vi gör idag. Varje elev som hoppar av skolan i förtid eller går ut med underkända betyg är ett misslyckande och kan bli mycket dyrt för samhället framöver.

Det är också oerhört väsentligt att lärare får vara lärare och inte bli överrösta med administrativa uppgifter. Vissa är naturligtvis nödvändiga, men de måste bli avlastade så mycket som möjligt. Vi måste också höja deras löner så vi får fler som vill vara lärare. Att vara två lärare på lektionerna tror jag är en framgångsfaktor. Det har prövats på andra håll med bra resultat.

Landsbygden

Att ha en levande landsbygd är mycket viktigt för mig. Det stärker en bygd när det finns affär, skola, bibliotek, distriktssköterska bra kollektivtrafik etc. och det tycker jag vi ska ha i större omfattning. Det ska också finnas möjlighet till arbete och att driva företag, vilket bland annat innebär att det ska finnas bra bredband till hela landsbygden. Detta ska dessutom kunna byggas ut utan att varje by måste skapa egna ekonomiska föreningar för att driva frågan, söka bidrag (om det finns), upphandla, sköta underhåll osv. Följden blir dessutom att en viktig del av infrastrukturen ägs av privata ekonomiska föreningar, vilket jag tycker är galet.

 

Personligt

Född och uppvuxen i Karlskrona. Efter nästan 40 år i Stockholm, Göteborg, Borlänge och Säter är jag nu som pensionär tillbaka i Blekinge. Jag bor med min fru i Torhamn (eller egentligen i Sandhamn). Jag tillbringar en hel del tid med trädgården, fågelskådning, fotografering, släktforskning och så politik. Jag har fyra barn, två bonusbarn, åtta barnbarn och fem bonusbarnbarn i olika delar av landet - och Norge - så det blir en del resor också.

Jag är aktiv i PRO i Torhamn (kassör) och är dessutom medlem i andra föreningar där. I MP är jag kassör och medlemsregisteransvarig samt har en ordinarie plats i kommunfullmäktige.

Mina hjärtefrågor är främst klimatet, glesbygds- och landsbygdsfrågor, men jag är också intresserad av den katastrofala utvecklingen för kemikalier och fisket.

 

CV

Gymnasieingenjör vid tekniska gymnasiet i Karlskrona (nuvarande Ehrensvärdska gymnasiet).

Arbetat i Vägverket i nästan 40 år i Stockholm, Göteborg och Borlänge, men är numera pensionär.