Kommer vård på lika villkor försämras med det nya styret i regionen?

Kommer vård på lika villkor försämras med det nya styret i regionen?

Det nya styret i Region Östergötland består av Moderater, Kristdemokrater och Liberaler. Detta är i siingen majoritet utan bygger på ett aktivt stöd från Sverigedemokraterna. I kombination med den nya regeringspolitiken formulerad genom Tidöavtalet infinner sig en stark farhåga över vilka konsekvenser det får vad gäller vård på lika villkor i Region Östergötland. I en interpellation(fråga) till Regionfullmäktige i nästa vecka, 14 februari, lyfter Margareta Fransson (MP), gruppledare två orosmoment:

  1. Hur kommer förutsättningar för vård på lika villkor säkerställas i region Östergötland för papperslösa?
  2. Hur kommer ni att arbeta för att rättigheten till tolk kvarstår och patientsäkerheten för denna grupp förblir intakt?

–          Den 27 januari 2015 beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden i region Östergötland att vuxna asylsökande och papperslösa personer ska erbjudas vård utifrån behov och på lika villkor precis som för personer folkbokförda i länet. Jag känner en stark oro över att det kommer förändras i och med det nya styrets samarbete med Sverigedemokraterna, som under alla år kritiserat den förda politiken, säger Margareta Fransson (MP), gruppledare

–          Sveriges regering består idag av M, KD och L i samverkan med SD. Samverkan är reglerad i det så kallade Tidöavtalet. Ett av samarbetsprojekten under rubriken migration och integration handlar om att rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas samt att utgångspunkten ska vara att den enskilde i första hand ska betala för tolktjänster. Detta är ett djupt problematiskt förslag som skulle försämra vården och vara en direkt patientsäkerhetsrisk och även här är oron stor hos mig att detta får genomslag i Östergötland, säger Margareta Fransson (MP), gruppledare

Relaterade nyheter

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter