Kandidat till regionfullmäktige

Cvijeta Stojnic-Karlsson

”För mig är jämlik hälsa prioriterat, vi måste satsa mer på det förebyggande hälsoarbetet.”

Jag kandiderar till riksdags-, region- och kommunalval.

Det här vill jag:

Investera i folkhälsa

Jämlik hälsa handlar om att forma samhället så att
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete prioriteras.
Vårdcentralerna ska vara basen i vården och utveckla
samverkan med kommunen i att förebygga ohälsa och främja
hälsa.
Arbetet med folkhälsa behöver finnas i alla politikområden.
Den bästa investering regionen kan göra ekonomiskt och
humanitärt är en utbyggd satsning på folkhälsan.

Politik för landsbygden

Jag anser att det måste finnas förutsättningar att bo och
verka i hela landet. Alla ska kunna leva och förverkliga sina
drömmar oavsett om man bor i stad eller på landsbygden.
Det ska finnas bra service och allmänna kommunikationer
som är tillgängliga för alla.
Jag vill skapa fler jobb genom en politik som gynnar
självförsörjning av livsmedel, teknisk utveckling, tillverkning
av biobränsle, ekoturism etc.

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter