Regionens miljöpris för 2020 går till kretsloppsarbete

Region Östergötlands miljöpris 2020 går till Catharina Bergström, gestaltnings- och flyttenheten, tillsammans med Vårdcentrum Finspång. Samarbetet har lett till att verksamheten i Finspång har bedömt sina inventarier och skapat ett "lager" som kan komma till nytta i en annan verksamhet.

Miljöpristagaren Catharina Bergström

Årets miljöpris delades ut igår, onsdagen den 3 februari, vid Regionstyrelsens digitala sammanträde.

Motiveringen löd enligt följande:

"Med stort engagemang har Catharina Bergström skapat cirkulära flöden tillsammans med nya Vårdcentrum i Finspång. Möbler och inredning har sorterats och tagits tillvara istället för att slängas och köpas nytt. Ett utvecklingsarbete med många vinnare och med potential att utvecklas i stor skala för Region Östergötland."

En av de främsta klimatutmaningarna är att ställa om till cirkulära flöden, det vill säga att återgå till att tänka i kretslopp. Det är en utmaningen då vi i dag är vana vid att det är enklare att köpa nytt än att ta hand om det befintliga.  En ny möbel har både ett pris i kronor och ett i miljöpåverkan. Med andra ord kan det vara värt att behålla och till exempel beställa tvätt. Och om den inte har något värde för dig så kan den ha det för något annan.

Det är roligt att årets pristagare har tagit fasta på att hushållning med resurser är en viktig del i såväl den miljömässiga som den ekonomiska hållbarheten. Det formuleras också i Agenda 2030, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. Det utförda arbetet i Finspång är ett bevis på hur ett globalt mål kan tas om hand och göras lokalt, säger Agneta Niklasson, regionråd (MP).