Satsning på vårdcentraler och psykiatri

I tisdags beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att fördela 25 miljoner kronor till alla vårdcentraler i länet för att användas till den fortsätta omställningen till Nära vård. Ytterligare 15 miljoner till vårdcentraler med långt till närmaste sjukhus eller med många äldre som listade. Nämnden satsar också 70 miljoner på den regiondrivna psykiatrin.

Catarina Engström (MP), ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nära vård kan exempelvis innebära mer vård i hemmet, ökad mobilitet, fler digitala lösningar och en mer utvecklad samverkan med kommunen. Primärvården ska bli basen i den framtida hälso- och sjukvården och fungera som ett nav i den nära vården.

Vårdcentraler som har längre avstånd till sjukhus har ofta ett annat besöksmönster än andra vårdcentraler. Patienterna söker många gånger för tillstånd som patienter i en tätort istället söker vård för på akut- eller jourmottagningar. Det gör att det finns skillnader i både ansvar och arbetsuppgifter på vårdcentralerna beroende på var de är placerade.

7,5 miljoner kronor fördelas därför mellan  vårdcentraler som har 39 kilometer eller längre till närmaste sjukhus i Östergötland och är enda vårdcentral på orten. Idag gäller det Österbymo, Boxholm, Ödeshög, Valdemarsvik, Kisa och Åtvidaberg. Ytterligare 7,5 miljoner  fördelas utifrån antal listade patienter som är 80 år eller äldre.

70 miljoner till regiondrivna psykiatrin

Nämnden beslutade även att 20 miljoner kronor till psykiatrin, som också är en förstärkning i regionens treårsbudget, ska användas för att fortsätta omställningen till Nära vård. De ska även underlätta arbetet med att skapa en jämlik vård över hela länet när vårdvalet inom psykiatrin avslutas.

Utöver det medför det tidigare beslutet om att avsluta vårdvalet inom vuxenpsykiatri att 50 miljoner kronor omfördelas inom nämnden från privata vårdgivare till den regiondrivna verksamheten. Sammantaget innebär besluten att den regiondrivna psykiatrin får ett resurstillskott på 70 miljoner kronor under 2021.

 

- Omställningen till nära vård är avgörande för att kunna göra svensk sjukvård ännu bättre. Det handlar i grunden om att förbättra tillgängligheten, kontinuiteten och att kunna ge en personcentrerad vård, säger Catarina Engström (MP), ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden.