Östersund

Östersund ska vara en välkomnande kommun där det ska vara lätt att leva. Alla ska känna sig trygga, ingen ska diskrimineras. Jämlikhet, tolerans och öppenhet ska prägla vårt samhälle. 

Är du i nuläget inte medlem men skulle vilja vilja veta mera är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på [email protected] eller ring 070-2411506

 
Här hittar du vårt sammanfattade valmanifest för Östersunds kommun 2018-2022.  Se gärna vår Facebooksida för aktuella händelser facebook.com/mpjamtland eller facebook.com/miljopartietostersund

Jenny Persson
Våra prioriteringar

Barn och ungdom.

Alla barn i Östersunds kommun ska få med sig de bästa förutsättningarna för ett gott liv.

Leva och åldras.

Det ska finnas bra boende i hela kommunen oavsett var i livet du befinner dig eller vilka behov du har. En god folkhälsa är viktig för ökad livskvalitet.

Miljö och samhälle.

Smart, säkert och hållbart ska vara ledorden i all samhällsplanering. Det ska vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt.

Jobb och näringsliv.

Den höga livskvaliteten i Östersunds kommun ska attrahera fler privata och statliga arbetsgivare. Det ska vara attraktivt och lätt att rekrytera. Gröna jobb växer fram inom kreativa näringar och miljöteknik, samt hållbar användning av naturresurser.

Miljöpartiet Östersund

Kontakt