Östersund

Lyssna

Östersund ska vara en välkomnande kommun där det ska vara lätt att leva. Alla ska känna sig trygga, ingen ska diskrimineras. Jämlikhet, tolerans och öppenhet ska prägla vårt samhälle. 

Är du i nuläget inte medlem men skulle vilja vilja veta mera är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på [email protected] eller ring 070-2411506

 
Här hittar du vårt valmanifest för Östersunds kommun 2014-2018.

Jenny Persson
Kandidater till kommunfullmäktige 2018-2022 Ingela Jagne (11) Lena Mackegård (12) Thomas Dahlberg (3) Jenny Persson (7) Florian Stamm (1) Linda Andersson (2) Angelika Lindahl (5) Anders Vikström Aloandersson (6) Lovisa Roos (13) Lasse Bodin (9)
Våra prioriteringar

Barn och ungdom.

Östersund ska vara den bästa platsen att växa upp på. Alla ska ha möjlighet till en bra skola och fritidsaktiviteter. Skolan ska ha ett medvetet arbete för jämställdhet

Leva och åldras.

Det ska finnas bra boende i hela kommunen oavsett var i livet du befinner dig eller vilka behov du har. En god folkhälsa är viktig för ökad livskvalitet.

Miljö och samhälle.

Hållbarhet ska vara ledordet när det gäller boende, transporter och service. Vi vill bygga energi- och miljöbra bostäder. Gående, cyklister och kollektivtrafik ska prioriteras.

Jobb och näringsliv.

Den höga livskvaliteten i Östersunds kommun ska attrahera fler privata och statliga arbetsgivare. Det ska vara attraktivt och lätt att rekrytera. Gröna jobb växer fram inom kreativa näringar och miljöteknik, samt hållbar användning av naturresurser.

Miljöpartiet de gröna Östersund

Kontakt