Kultur och fritid

Vi vill att kultur- och fritidsnämnden ska se över hur kommunens resurser fördelas mellan olika föreningar. Pengarna ska fördelas rättvist, vilket inte är fallet idag. Bibliotekens verksamhet är viktig och behöver större resurser, bland annat för att uppmuntra läslusten. Vi vill undersöka möjligheten att återinföra bokbussen för landsbygdens behov.

Hela människan ska kunna växa. Vi är alla i grunden kulturella, kreativa och skapande människor. Alla, oavsett ålder, samhällsklass eller funktionshinder, ska ha tillgång till kommunens kultur- och fritidssatsningar.

Tillgången till litteratur, musik, film, konst, teater, dans, museer etcetera är alla viktiga delar av ett demokratiskt samhälle. Kommunen är viktig för att stödja kulturen.

Biblioteken är kanske den kulturella verksamhet som når flest människor. Tillräckliga resurser för generösa öppettider och bokinköp behövs. Möjligheten att återinföra bokbussen för landsbygdens behov ska undersökas.

Fritidsnämnden har ett viktigt uppdrag för folkhälsan och föreningslivet. Breddidrott, friluftsliv, sportfiske, motion mm bör få en större del av kommunens pengar. Våra resurser ska koncentreras på de många utövarna, inte elitsatsningar eller enskilda föreningar. Föreningslivet är mycket betydelsefullt för att få bredd i aktiviteterna. Det kommunala föreningsstödet ska därför värnas. Fritidsnämnden ska kartlägga vilka resurser som utnyttjas av flickor respektive pojkar och omfördela utifrån resultatet.

Kulturskolan är viktig för våra barns utveckling. Inte bara instrumentalmusik ryms här, utan även sång och dans. Bredden på verksamheten behöver fortsätta att öka.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: