Kulturmiljöpartiet

I en tid då demokrati och yttrandefrihet åter är under angrepp ser Miljöpartiet vikten av att skydda och stärka vår kultur. Bibliotekens roll kan inte överskattas och Vi vill se meröppna bibliotek, alltså att bibliotek blir tillgängliga även utanför öppettiderna. Detta  för att öka tillgängligheten för medborgarna att ta del av information och litteratur. Möjligheten att återinföra bokbussen för landsbygdens behov ska undersökas.

Kulturskolan är en viktig resurs för alla barns möjligheter att ta del av kulturutövande och ska bevaras och utvecklas.

Vi vill

  • öka tillgängligheten till kommunens bibliotek.
  • genomföra en särskild satsning för att förbättra möjligheten för barn och unga med funktionsnedsättningars att delta i fritidsaktiviteter.
  • bevara och utveckla kulturskolan.

Nyheter på Kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter