Skolskjuts

Skolmiljöpartiet

Under 2020 fattade utbildningsnämnden i Östhammars kommun ett beslut som innebär att skolkort bara utfärdas till elever som går i den skola som kommunen anvisar. Det betyder att skolval blir en direkt fråga om ekonomi. Miljöpartiet vill att föräldrar ska kunna välja skola åt sina barn oberoende av ekonomiska förutsättningar. Barn och föräldrar ska fritt kunna avgöra vad som är bäst för just deras familj. Skolvalet får aldrig vara en fråga om ekonomi. Alla barn måste beredas samma möjligheter att ta del av lagstiftningen om det fria skolvalet. Miljöpartiet vill att alla barn som lever upp till grundkraven avseende avstånd och säkerhet för att ta sig till den skola man valt, ska ha rätt att få skolkort för att nyttja befintligt skolbuss- och linjenät för att ta sig till och från skolan.

Vi vill att skolkort ska beviljas baserat på avstånd och resväg – inte på utifrån val av skola!

Nyheter på Skolskjutsar

Östhammar, 11 november 2021

Motion om rätt till skolkort

Östhammar, 27 september 2021

Interpellation om skolskjutsar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter