Kultur

Säffle har ett rikt kulturliv och det är något vi ska vara stolta över.

Grundläggande i ett demokratiskt Sverige är att kulturen är fri, där politiker inte ska bestämma hur något skapas. All form av kultur är viktig och ska vara tillgänglig för alla att uppleva, inspireras och delta i oberoende av könsidentitet, kulturell bakgrund, funktionsvariation, hudfärg, och/ eller ålder. För Miljöpartiet i Säffle är kulturen viktig och vår förhoppning är att kulturen kommer visa på mångfald och vara en inspirationskälla för barn och vuxna att stimulera kreativiteten och tänkande oavsett om det gäller en bok från biblioteket, en muralmålning, ett estetiskt ämne i skolan, en konsert, en hembygdsgård, UKM, eller en hängande apa i trädet.
Skapas intressen i tidiga år hos en person så stärks också dennes förmåga att kunna självständigt välja sina övriga aktiviteter. Att skapa sig en meningsfull fritid är viktigt för alla. Undersökningar visar på vikten av rörelse och kultur för att barnen skall kunna tillgodogöra sig kunskap och orka koncentrera sig och prestera i skolan.

Miljöparitet det gröna i Säffle vill att man gör en utredning på vad för kostnader det skulle bli för att bygga om sagabiografen med t.ex. loger för att kunna rymma fler arrangemang.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: