Möte med kommunen om ÖP Säter


Ny översiktsplan för Säter

På torsdagskvällen den 25 maj träffade Miljöpartiet i Säter Andreas Mossberg och Mikael Spjut från Samhällsbyggnadssektorn. Andreas och Mikael var  inbjudna för att berätta om arbetet med en ny översiktsplan. Mötet var välbesökt och intresset var på topp.

I ett första steg ska en planeringsstrategi tas fram, vilket är ett absolut krav från staten. Strategin ska vara klar senast september 2024 och först därefter går man över till översiktsplaneringen. I strategin ska processen beskrivas och vi kunde konstatera att dialogen med befolkningen, något vi miljöpartister lagt vikt vid, kommer först vid framtagandet av översiktsplanen.

Kommunen har lagt resurser på planeringen där egen personal stärkts upp med inhyrda konsulter.

–  ”Det händer mycket i kommunen och det känns kul nu att arbeta här”, säger Andreas Mossberg, samhällsbyggnadschef på Säters kommun.

Översiktsplanen är ett dokument som visar kommunens vilja. Det är inte direkt styrande men vägledande som konkretiseras i andra typer av dokument och planer. För bebyggelsen tar fördjupade planer och detaljplaner upp tråden från öp och detaljerar hur kommunens vilja ska uttryckas. Även andra typer av dokument, Barnkonventionen, Agenda 2030, VA-planen etc ska förhålla sig till öp.

– ”Översiktsplanen kommer inte att se ut som tidigare, dvs som en slags bok”, säger Mikael Spjut och fortsätter: ”Den kommer att digitaliseras och uppdateras regelbundet”.

Vi miljöpartister lyfte frågor runt vindbruksplan, kommunens skog, strandskydd och dialog med kommuninvånarna. Eftersom öp-arbetet tar tid kommer dialogen om vindkraft att påbörjas om ett par år, vilket vi tycker är sent. En markplan, där skötsel av skogsinnehavet ingår, är på väg att formuleras. Ett förslag på policy håller på att tas fram som ska presenteras för politiken senare i år.

Vi miljöpartister oroar oss för strandskyddet med nuvarande regering. Man har ambitioner att skrota större delar av skyddet, vilket ställer stora krav på kommuner att peka ut var de allmännas intressen ska gälla.

Dialogen med kommuninvånarna diskuterades livligt. Vi var överens om att dialog är nödvändig samtidigt som flera områden väcker starka känslor. De områden miljöpartiet vill belysa har potential för en medborgardialog. De behöver dock omsorgsfullt planeras innehållande en genomtänkt pedagogik.

 

– ”Jag tycker det var ett bra möte och tjänstemännen erbjöd sig komma tillbaka när arbetet fortskridit. Jag känner mig upplyft av de nya arbetssätt vi startat i partiet. Det känns kul”, avslutar mötets ordförande Ingemar Nygren.

Vid pennan

Åke Persson

Relaterade nyheter

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter