Kommunfullmäktige i Säter har bifallit Miljöpartiets motion

Kommunfullmäktige i Säter har beslutat att kommunen ska göra en handlingsplan med åtgärder för att bli klimatneutral senast 2040. Samhällsbyggnadsförvaltningen i Säter har fått i uppdrag att ansvara för detta och vår motion är bifallen. Miljöpartiet i Säter kommer att bevaka att handlingsplanen kommer till och att de åtgärder som sedan beslutas verkligen blir av. Vi kommer också att återkomma med nya förslag för att snabba på arbetet mot klimatförändringen i början av 2020.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: