Kommunfullmäktige i Säter har bifallit Miljöpartiets motion

Kommunfullmäktige i Säter har bifallit Miljöpartiets motion

Kommunfullmäktige i Säter har beslutat att kommunen ska göra en handlingsplan med åtgärder för att bli klimatneutral senast 2040. Samhällsbyggnadsförvaltningen i Säter har fått i uppdrag att ansvara för detta och vår motion är bifallen.
Miljöpartiet i Säter kommer att bevaka att handlingsplanen kommer till och att de åtgärder som sedan beslutas verkligen blir av. Vi kommer också att återkomma med nya förslag för att snabba på arbetet mot klimatförändringen i början av 2020.

Relaterade nyheter

Örebro län, 30 september 2022

Camilla Hansén blir MP:s nya utbildningspolitiska talesperson

Västra Götaland, 29 september 2022

MP, S och V vill bilda rödgrön ledning i regionen

Västerbotten, 28 september 2022

Idag öppnas riksdagen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter