Motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp

Motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp

Miljöpartiet i Säter har lämnat in en motion med krav på skärpt mål för kommunens utsläpp av växthusgaser.
Vi kräver att nettoutsläppen av växthusgaser Säters kommuns egna verksamhet ska vara noll eller lägre senast år 2030 och att kommunens miljöbokslut anpassas så att det kan användas för att följa kommunens utsläpp av växthusgaser från år till år.

Effekterna av människans påverkan på klimatet blir allt tydligare. Både i form av direkt synbara effekter och i form av mätbara effekter som halten av koldioxid i atmosfären, jordens medeltemperatur, världshavens medeltemperatur eller istäcket i Arktis.

För varje år som går med otillräckliga åtgärder blir det svårare att uppfylla Parisavtalets mål om högst 1,5 graders uppvärmning.  Vi måste tänka om från att fundera på vad vi kan göra och istället utgå från vad som måste göras.

Hösten 2019 beslutade kommunfullmäktige i Säter att bifalla Miljöpartiets motion om att Säters kommun ska vara koldioxidneutralt senast år 2040 och att en handlingsplan för detta ska tas fram.

Miljöpartiet de gröna i Säter anser att detta beslut behöver kompletteras med ett mer ambitiöst mål för kommunens egen verksamhet. Vår bedömning är att Säters kommun har goda möjligheter att minska sina klimatutsläpp men det krävs ett fokuserat, målinriktat och innovativt arbete för att lyckas.

Genom att se till att alla utsläpp som uppstår genom transporter, inköp, investeringar i gator och fastigheter m.m. blir så låga som möjligt kan vi komma långt. Genom att förbättra hur vi brukar kommunens mark kan vi komma ännu längre. Till detta kommer också möjligheten att producera förnybar elektricitet genom t.ex solceller.

Miljpartiet tror att Säters kommun har en möjlighet att uppnå målet om klimatneutralitet i den egna verksamheten till år 2030 och därmed anser vi också att kommunen har en skyldighet att verka för att uppnå ett sådant mål.

Miljöpartiet de gröna i Säter yrkar
Att nettoutsläppen av växthusgaser Säters kommuns egna verksamhet ska vara noll eller lägre senast år 2030 och att arbetet med att skapa en handlingsplan för klimatneutralitet kompletteras med detta mål.
Att tjänster och varor som upphandlas räknas till den egna verksamheten.
Att kommunens miljöbokslut anpassas så att det kan användas för att följa kommunens utsläpp av växthusgaser från år till år.

Motionen i PDF-format hittar ni här.

Relaterade nyheter

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter