Kultur

Miljöpartiet vill att kommunen utvecklar en strategi för att bli ”Årets kulturkommun”. Ett medvetet arbete för att bredda kulturutbudet, skapa möjlighet för fler att vara kulturutövare och att stötta egna kulturutövare samt erbjuda fristad åt andra är livsviktigt. Vi tycker att avgifterna för Kulturskolan och bad ska sänkas, så att alla sigtunabor har möjlighet att ta del av utbudet. Att till exempel kunna simma är inte en självklarhet för alla, men det är något alla ska ha möjlighet att lära sig. Att det är för dyrt ska inte vara ett hinder. Samma sak gäller för de som vill spela instrument, dansa, måla eller spela teater. Vi i Miljöpartiet tycker att det är viktigt att kommunen tar ett globalt ansvar och erbjuder en fristad för de författare eller andra kulturutövare som på grund av politiska eller andra begränsningar inte tillåts verka i sina hemländer.

Fördjupning i ämnet Kultur

Kulturfrågor

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: