Valet 2022

Vill du också ha ett mänskligare och klimatsmartare Skåne? Ett Skåne med billigare och bättre kollektivtrafik, en tuff miljö- och klimatpolitik, kortare köer i vården och ett fantastiskt kulturliv?

I vårt regionala valmanifest finns 50 punkter med våra förslag för ett bättre och rättvisare Skåne. Region Skåne ansvarar bland annat för sjukvården och kollektivtrafiken. Tillsammans kan vi skapa ett Skåne som sätter klimat- och miljöfrågor överst på dagordningen, som hellre bygger och rustar upp järnväg än satsar på bredare motorvägar och som gör allt för att korta köerna till sjukvården.

Rösta grönt – rösta på Miljöpartiet.